Juho Kusti Paasikivi
Dagens humanist

Juho Kusti Paasikivi

Juho Kusti Paasikivi var Republiken Finlands sjunde president. Som den första presidenten efter världskrigen spelade han en viktig roll i utrikespolitiken. Även om Paasikivi är känd som jurist, var det hans intresse för både Rysslands historia och det ryska språket och kulturen som kom till uttryck då han inledde sina universitetsstudier. En examen inom humaniora blev en resurs som Paasikivi drog fördel av både i kampen för självständigheten och senare även i andra världskrigets tumult.

Juho Kusti Paasikivi

Juho Kusti Paasikivi
27.11.1870, Tammerfors – 14.12.1956, Helsingfors

Filosofie kandidat (historia) 1892, Kejserliga Alexanders-universitetet
Kandidat i juridik (kanonisk och romersk rätt) 1897, Kejserliga Alexanders-universitetet, licentiat och doktor 1901 (juridik), Kejserliga Alexanders-universitetet

Republikens president 1946–1956
Statsminister 1944–1946
Chefdirektör för banken Kansallis-Osake-Pankki 1914–1934
Överdirektör för Statskontoret 1903–1914
Adjunkt i förvaltningsrätt 1902–1903, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie lektor i finska för juridiska fakulteten 1899–1902, Kejserliga Alexanders-universitetet

Ambassadör i Moskva 1940–1941
Minister utan portfölj i Risto Rytis regering 1.12.1939–27.3.1940
Finlands diplomatiska sändebud och befullmäktigad minister i Stockholm 1936–1939
Ordförande för Nationella Samlingspartiet 1934–1936
Vice ordförande för senatens finansexpediton 1918
Medlem i stadsfullmäktige i Helsingfors 1915–1918
Chef för senatens finansexpedition (finansminister) 1908–1909
Finska partiets lantdagsman 1907–1909 ja 1910–1913
Sekreterare för bondeståndet i riksdagen under åren 1904–1905

Bild: Finlands fotografiska museum
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Juho Kusti Paasikivi föddes 1870 i en tavastländsk familj i nuvarande Hämeenkoski kommun. I kyrkoböckerna står Tammerfors inskrivet som födelseort, men familjen bosatte sig i Lahtis. Familjen flyttade efter att Juhos mor dött, först till Hollola och sedan vidare till Lahtis köping.

Läs mer

Juho Kusti Paasikivi är bäst känd som republiken Finlands president. Presidentskapet var ett välförtjänt erkännande, ett bevis på förtroende, men utgjorde endast en liten del av hans arbete inom politiken ur ett längre tidsperspektiv.

Läs mer