Juha Föhr
Dagens humanist

Juha Föhr

Juha Föhr började studera språk i vuxen ålder. Språk öppnar dörrar till olika kulturer, och av den anledningen studerar Föhr som bäst förutom tyska och franska också italienska. Han ser inte studierna som ett redskap utan som en livsstil.

Juha Föhr

Juha Föhr
3.7.1958, Pikis

Kandidat i humanistiska vetenskaper (germansk filologi) 2007, Helsingfors universitet
Studier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten med meteorologi som huvudämne, Helsingfors universitet

Bild: Mika Federley
Text: Heta Muurinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Jag har egentligen inte preciserat att jag skulle vilja ha ett yrke med anknytning till språk. Inget av de traditionella språkyrkena tilltalar mig. Å andra sidan är det ett måste att göra något för att upprätthålla språkförmågan efter att studierna tagit slut. Jag vill inte studera för glömmandets skull.

Jag…

Läs mer

Jag studerade på kvällsläroverket Käpylan iltaoppikoulu och senare vid vuxengymnasiet Eiran aikuislukio vid sidan om arbetslivet. Jag började med att studera franska men till sist kom jag att studera fyra språk: tyska, franska, italienska och spanska. Våren 2002 funderade jag hur det skulle gå med mina spirande språkkunskaper i Finland…

Läs mer

Tanken om livslångt lärande är fin, men än så länge är den bara tomt prat.

Rakaste studievägen mot ett yrke är en bra idé på kort sikt. Det lönar sig ändå att minnas att tiden i yrkeslivet är lång. Världen har förändrats sedan 1970- och 1980-talen, då östhandeln gav Finland…

Läs mer

Tidigare har jag inte kunnat se mig själv som forskare, men nu har jag börjat tro att jag ändå kunde passa in i yrket. Jag drar mig gärna undan, gillar till och med att leva som enstöring och är inte rädd för ensamheten. Jag orkar inte med många människor omkring…

Läs mer

För mig handlar universitetsstudierna om kvaliteten i vardagen. Det är kanske modeordet ”flow” som bäst beskriver vad studierna erbjuder mig. Att få lära sig och få insikter väger helt klart tyngre än allt annat. Jag vill inte plugga med sammanbitna tänder på det övriga livets bekostnad, utan jag strävar efter…

Läs mer