Johan Richard Danielson-Kalmari
Dagens humanist

Johan Richard Danielson-Kalmari

J. R. Danielson-Kalmari är något av en hjälte i finsk politik och historieforskning. Han navigerade bland politikens blindskär och var med och utvecklade den akademiska historievetenskapen, med intryck framför allt från tysk historieskrivning. Kring sekelskiftet 1900 försvarade han Finlands autonoma ställning som storfurstendöme i det ryska väldet med historiska argument och vann därmed stor uppskattning framför allt i finska kretsar men också internationellt.

Johan Richard Danielson-Kalmari

Johan Richard Danielson-Kalmari (orig. Danielson)
7 maj 1853 Hauho – 23 maj 1933 Helsingfors

Filosofie kandidat 1876, filosofie licentiat och docent 1878, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor 1880–1913, Kejserliga Alexanders-universitetet, tf vicekansler för Kejserliga Alexanders-universitetet 1903–1906, senator 1908–1909 och kansler för Åbo finska universitet 1921–1926.

Ideellt arbete: grundande medlem av Historiska föreningen (1890), inspektor för Tavastlands nation (1886–1903).

 

Bild: Museovirasto, Daniel Nyblin
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Johan Franzon

Slutet av 1800 går till historien som en starkt språkpolitisk epok då svekomaner och fennomaner tävlade mot varandra på många sätt. Johan Richard Danielson växte upp som tonåring i ett Finland där finländarna hade ett "konstruerat förflutet”.

Läs mer

För många sommarresenärer har Danielson-Kalmari blivit bekant tack vare den sommarvilla han köpte år 1892. Villan ligger i Asikkala, nära Vääksy kanal. I sommarresidenset ordnades konstutställningar på somrarna. Dessutom har det åren 1992–2012 fungerat som mötesplats för Danielson-Kalmari-seminariet, som var föregångaren till Lahtis historiedagar.


Besöksadressen är Kalmarintie 8, 17200 Vääksy…

Läs mer