Johan Ludvig Runeberg
Dagens humanist

Johan Ludvig Runeberg

Johan Ludvig Runeberg är känd såväl för sina dikter som för tårtan som bär hans namn. Hans diktkonst stärkte Finlands nationalkänsla. Han skrev på svenska, och har kallats ”en af de yppersta diktare på svenskt tungomål”, men han verkade också, tillsammans med Elias Lönnrot, J. V. Snellman och många andra, för finskhetsrörelsen. Runeberg utnämndes till nationalskald redan under sin livstid. I dag känner vi honom som nationalskald, men sitt huvudsakliga levebröd tjänade han på att undervisa, först som informator och senare som lektor.

Johan Ludvig Runeberg

5 februari 1804 Jakobstad – 6 maj 1877 Borgå

Filosofie kandidat 1827, Kejserliga Akademien i Åbo

Informator 1822–1826
Docent i vältalighet 1830, Kejserliga Alexanders-universitet
Llärare 1831–1836, Helsingfors Lyceum
Lektor i grekisk litteratur 1837–1857 och rektor 1847–1850, Borgå gymnasium

 

Text: Tero Juutilainen
Översättning: Pia Kostamo
Bild: Wikimedia Commons

Johan Ludvig Runeberg skrev in sig vid den Kejserliga Akademien i Åbo 1822 samtidigt med J.V. Snellman och Elias Lönnrot. Likheterna mellan herrarna tog inte slut där, och senare blev de alla vänner. Runeberg kom från ett fattigt hem i Jakobstad men han lyckades finansiera sina studier genom att arbeta som informator bland annat i Saarijärvi. Där lärde han känna seder och bruk i Inre Finland.

Läs mer

När Johan Ludvig Runeberg 1837 flyttade till Borgå hamnade han på sätt och vis utanför de akademiska kretsarna. Senare blev han erbjuden en professur i grekisk litteratur men det tackade han nej till. Avståndet till akademin hindrade dock inte hans framgång som poet. Tvärtemot hade universitetsutbildningen och intresset för klassisk litteratur en stor inverkan på Runebergs författarskap, berättar professor Matti Klinge.

Läs mer

Johan Ludvig Runeberg arbetade som lärare på många ställen. Hans mest kände elev var nog Zachris Topelius, som han hjälpte inför studentskrivningarna. Som lektor vid Borgå gymnasium blev Runeberg också medlem av domkapitlet i Östra Finlands stift vilket ledde till att han blev prästvigd. Som uniform hade han en prästdräkt som man kan se honom bära i flera porträtt.

Läs mer