Johan Jakob Tengström
Dagens humanist

Johan Jakob Tengström

Filosofiprofessor Johan Jakob Tengströms tvärvetenskapliga sätt att närma sig sitt läroämne uppskattades inte av hans samtida. Däremot har han kallats för den rentav bästa finländska historikern av sin tid. Tengströms största livsverk var att skola yrkeskunniga tjänstemän och utbilda fennomanpersonligheter som han sedermera kom att hamna i skuggan av.

Johan Jakob Tengström

Johan Jakob Tengström
22.10.1787, Gamlakarleby – 11.4.1858, Helsingfors

Filosofie kandidat 1809, magister och doktor 1810, Kejserliga Akademien i Åbo
Studieresa till Sverige, Danmark, Tyskland, Italien och Frankrike 1817–1819
Studier i Uppsala 1804–1806

Professor i filosofi 1830–1848, Kejserliga Alexanders-universitetet
Stf professor i lärdomshistoria 1822–1825, professor i praktisk filosofi 1827–1830, Kejserliga Akademien i Åbo/Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie adjunkt inom filosofi 1813, Kejserliga Akademien i Åbo
Extraordinarie biblioteksamanuens 1811–1816, vice bibliotekarie 1816–1826, biträdande bibliotekarie 1826–1827, biblioteket vid Kejserliga Akademien i Åbo
Docent i litteraturhistoria 1811–1813, Kejserliga Akademien i Åbo

Inspektor för Österbottniska avdelningen 1845–1848
Inspektor för Nordösterbottniska avdelningen 1837–1844
Kurator för Österbottniska avdelningen 1823–1828

Erkännanden
Hedersmedlem i Österbottniska avdelningen

Bild: Wikimedia Commons / Johan Erik Lindh
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon

Johan Jakob Tengström, son till en kyrkoherde från den Tengströmska prästsläkten, skrev in sig vid Kungliga Akademien i Åbo år 1803. Efter att ha tillbringat åren 1804–1806 på en studieresa till Uppsala blev han filosofie kandidat år 1809.

Läs mer

Johan Jakob Tengström var vid sidan av sin vetenskapliga karriär även en framstående utbildare av en nationellt sinnad intelligentsia. Han var en tidig fennoman och publicerade redan under sin tid utomlands år 1817 en fennomansk uppsats i tidskriften Aura.

Läs mer