Jan-Ola Östman
Dagens humanist

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Östman är professor i nordiska språk, en mångsysslare med ständigt nya, ofta riskfyllda, ibland omöjliga idéer. Men även potentiellt hopplösa idéer måste testas; de står ständigt bakom hörnet och väntar på att någon ska försöka falsifiera dem. Östmans motto är: Förståelse är vårt mål; sanningar hittar vi aldrig, men vi måste fortsätta sträva efter dem.

Jan-Ola Östman

Jan-Ola Ingemar Östman
14.10.1951, Solf

Doctor of Philosophy 1986 (lingvistik), University of California, Berkeley
Filosofie magister 1977 och licentiat 1981 (engelska språket och litteraturen), Åbo Akademi
Master of Arts 1976 (språkvetenskap), Reading University

Biträdande professor i engelska 1989–1998, professor i engelska 1998-2002, tf. professor i allmän språkvetenskap 1993–1996, professor i nordiska språk 2002-, Helsingfors universitet
Professor II i nordiska språk 2006–2010, Universitetet i Tromsø, Norge

Leder doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet 2013-

Forskningsintressen
Pragmatik, diskurs och media; konstruktionsgrammatik och konstruktionsdiskurs; minoriteter, dialekter, språkkontakt, identitet och variabilitet; språkpolicy, språksociologi, ideologi och tillämpad lingvistik

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Leila Mattfolk
Text: Jan-Ola Östman (Tomas Sjöblom, red.)

Mitt behov av att få grepp om helheter har gjort att jag ständigt försökt närma mig språk från nya perspektiv. Varje språk och varje dialekt är i sig ett nytt perspektiv – därför har jag i tillägg till forskning om engelskan, om nordiska språk och om finskan bland annat forskat i hualapai (ett yuman-språk i Arizona) och i finlandssvenskt teckenspråk.

Läs mer

Mitt modersmål är solvdialekten (Solf i nuv. Korsholm, söder om Vasa). Under min skolgång i Vasa blev jag retad för min dialekt och lärde mig att inte tillskriva den mycket värde.

Läs mer

I tillägg till sedvanliga sakkunniguppdrag vid Helsingfors universitet och runt om i världen har jag varit prefekt för tre olika institutioner vid Helsingfors universitet. Dessutom har jag haft förmånen att kunna påverka forskningspolitiken i Finland via en rad olika förtroendeuppdrag.

Läs mer