Jan Fast
Dagens humanist

Jan Fast

Arkeologen Jan Fast är en före detta punkare som länge arbetat med det som kallas publik arkeologi. Sina första utgrävningar genomförde han redan som liten pojke 1960-talets Hangö, där han grävde i befästningsruiner från andra världskriget. På 1990-talet, då Fast var anställd vid Vetenskapscentret Heureka, startade han Heurekas utgrävningar i Ånäs i Vanda. Jan Fast är en omtyckt föreläsare som är okonstlad då han ställer sig framför publiken. Han har inriktat sig särskilt på neolitikum samt konfliktarkeologi med fokus på andra världskriget.

Jan Fast

24.6.1962, Helsingfors

Filosofie magister 2013 (arkeologi), Helsingfors universitet

1997–2004 Publikarkeologiska utgrävningar, utställningar, föreläsningar och undervisningsarbete
1990–1997 Vetenskapscentret Heureka
1986–1990 Arkeologiskt fältarbete för Museiverket

Forskningsteman: Finlands förhistoria, konfliktarkeologi med fokus på andra världskriget i Finland

Publikationer: Arkeologirelaterade artiklar för gymnasieböcker, publikationer och tidningar. Självbiografin I arkeologins fotspår utkommer 2016.

Viktiga forskningsprojekt
Stenåldersboplatsen i Ånäs i Vanda
”Deutsches Lager Hanko 1942–1944” (Tyskt läger i Hangö 1942–1944), en del av det större konfliktarkeologiska forskningsprojektet ”Hankoniemi varuskunta- ja sotatoimialueena 1940–1945” (Hangö udd som garnison och operationsområde 1940–1945).

Texter: Jan Fast, Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Mina tidigaste bästa minnen är från sent 1980-tal då jag var ordförande för arkeologistudenternas ämnesförening Fibula ry. Det var tider det! Bekymmerfritt studentliv med fester, utflykter till forntida ruiner, nordiska studentevenemang …

De ”ännu bättre minnena” har att göra med min utexaminering. Min pro gradu-avhandling skrev jag 1994. Efter…

Läs mer

Då jag arbetade på Heureka 1990–1997 lärde jag mig mycket om pedagogik. Senare har jag velat tillämpa mina pedagogiska kunskaper i arbetet med arkeologi och arkeologiska utgrävningar. Jag gör skolbesök så gott som varje vecka för att berätta om arkeologens yrke. Skolbesöken riktar sig huvudsakligen till lågstadieelever. Jag har också…

Läs mer

Mina drömmar

 

Min dröm är att kunna arbeta som arkeolog i resten av mitt liv och hela tiden förnyas och följa med utvecklingen i branschen.

 

Sedan någon gång väl sittande på molnkanten drömmer jag om att dra ”Blitzkrieg Bop”-låten tillsammans med Ramones.