Jaakko Juteini
Dagens humanist

Jaakko Juteini

Jacob Judén var "den första egentliga författaren som skrev på finska". Han arbetade som sekreterare men blev berömd speciellt för sina verk, som han skrev både på svenska och finska beroende på målgruppen. Upplysningstidens idéer och den spirande nationalromantiken påverkade hans tankar och texter som var liberala för sin tid och orsakade vissa problem. Judéns popularitet var ändå stor, och det var också hans betydelse för utvecklingen av det så kallade allmänspråket.

Jaakko Juteini

Jacob Judén - Jaakko Juteini
14. juli 1781 Hattula – 20. juni 1855 Viborg

Studier bland annat i teologi (1801–1810, Åbo Akademi), hedersdoktor (1840, Kejserliga Alexanders-universitetet)

Magistratssekreterare (1812 i Fredrikshamn och 1813–1840 i Viborg)

Text: Tero Juutilainen
Foto: Museiverket

Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Richard Kerbs

Jacob Judén hade två författarpersonligheter. Under sitt försvenskade namn skrev han på svenska. Som målgrupp hade han då de svenskspråkiga dominerande byråkraterna, för vilka han presenterade och förklarade hemligheter i det finska språket. På finska skrev han under namnet Jak. Judéns avsikt var att höja statusen hos det finsktalande folket…

Läs mer

Jaakko Juteini föddes in i en tavastländsk släkt i juli 1781. Familjen levde under knappa förhållanden, och den nya gården på kronojord kunde inte garantera en bra framtid för alla barn. Jacob fick börja i Tavastehus trivialskola som tolvåring, delvis på grund av påtryckningar från den lokala prosten. Följden var att hans namn officiellt ändrades till Jacob Judén.

Läs mer