Jaakko Hintikka
Dagens humanist

Jaakko Hintikka

Jaakko Hintikka hör till de ledande forskarna inom filosofisk logik och har utvecklat disciplinens metoder i betydande omfattning. Enligt Hintikka kunde finländsk filosofiforskning med tillräcklig uppbackning från akademiskt håll inta en ledande position i världen.

Jaakko Hintikka

Kaarlo Jaakko Juhani Hintikka
12.1.1929, Helsinge socken – 12.8.2015, Helsingfors

Filosofie kandidat, licentiat 1952 och doktor (matematik) 1956, Helsingfors universitet

Professor i filosofi 1990–2014, Boston University
Gästande hedersprofessor 2010–2011, Helsingfors universitet
Docent 1981–1992, Helsingfors universitet
Gästande professor i filosofi 1978–1990, Florida State University
Forskarprofessor 1970–1981, Finlands Akademi
Gästande professor i filosofi 1965–1982, Stanford University
Professor i praktisk filosofi 1959–1970, Helsingfors universitet
Docent i teoretisk filosofi 1955–1959, Helsingfors universitet

Forskningsteman: Matematisk och filosofisk logik. Därtill kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, estetik, språkfilosofi, filosofins historia och moderna inriktningar inom filosofin.

Pris och erkännanden

Eget band i bokserien Library of Living Philosophers 2006
Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1961 och hedersledamot 2007
Medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi

Medlem i gemenskapen American Academy of Arts and Sciences

Hedersdoktor vid universiteten i Kraków, Liège, Uleåborg, Åbo och Uppsala
Finska kulturfondens hederspris 1989
Storkorset av Finlands Lejons orden 2011

Bild: Sami Syrjämäki
Text: Heta Muurinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon