Inkeri Vehmas-Thesslund
Dagens humanist

Inkeri Vehmas-Thesslund

Inkeri Vehmas-Thesslund, professor emerita i rysk översättning (tidigare Vehmas-Lehto), var och förblir en trogen vän av undervisning i översättning, en sak hon är beredd att gå igenom eld och vatten för. Hennes doktorsavhandling Quasi-Correctness (1989) var en av världens första doktorsavhandlingar i empirisk översättningsvetenskap. Hon var också den första (men förhoppningsvis inte den sista) professorn i rysk översättning vid Helsingfors universitet. Hennes forskning har varit inriktad på översättning och terminologi.

Inkeri Vehmas-Thesslund

Inkeri Vehmas-Thesslund (Vehmas-Lehto 1978–2014)
15.5.1947 Keuru

Filosofie kandidat 1973, filosofie magister 1988 och filosofie doktor 1989, (ryska språket och litteraturen), Helsingfors universitet.

Professor i rysk översättning 1998–2014, Helsingfors universitet

Docent i ryska språket, med tyngdpunkt på forskning speciellt inom översättning och terminologi, vid Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2006
Professor i ryska språket, tidsbunden professur, Jyväskylän yliopisto (Jyväskylä universitet) 2005–2006
Längre hunnen forskare vid Finlands Akademi 2003–2004
Tf professor i språkteori och översättning 1991–1992, biträdande professor i ryska (översättning) 1990–1998 och professor 1998–2011 vid Helsingfors universitet
Lektor i ryska 1974–1990 Kouvola språkinstitut/ Helsingfors universitet
Tf biträdande professor i ryska (översättning) läsåret 1987–1988 Joensuun yliopisto (Joensuu universitet)

Forskningsteman: Översättningsforskning ur pragmatisk synvinkel: mottagarinriktad översättning; begreppsanalys och framställning av fackspråkliga ordböcker.

Publiceringar, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Mika Federley
Text: Inkeri Vehmas-Thesslund och Kaija Hartikainen (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Mina drömmar har gått i uppfyllelse. Jag har familj och en snart femårig sondotter Heta. Dessutom har jag gift mig för andra gången – med en man som jag gav namnet Prinsen genast när jag hade mött honom. Nu när jag är pensionerad har jag möjligheten att leva precis som…

Läs mer

Riddartecknet av 1. klass av Finlands Lejons orden 2001

Utnämd till ”Kouvolalainen nainen 2004”  (Årets kvinna från Kouvola) av  Kouvolan liike- ja virkanaiset ry (Kouvolas affärs- och tjänstekvinnor rf)

International Award for Applied Terminology Research and Development – 2008 tillsammans med andra som utarbetat Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (Aleksandr Gerd, Irina Kudasheva…

Läs mer