Hilma Granqvist
Dagens humanist

Hilma Granqvist

Hilma Granqvist var folkskollärare, Palestinaforskare och Finlands första kvinnliga filosofie doktor i sociologi. I egenskap av både föregångare inom de sociologiska forskningsmetoderna och kvinna stötte hon på motgångar under sin karriär. Internationellt blev hon tidigt erkänd, men i hemlandet skedde det långt senare.

Hilma Granqvist

Hilma Natalia Granqvist
17.7.1890, Sibbo – 25.2.1972 Helsingfors

Filosofie doktor (sociologi) 1932, Åbo Akademi
Filosofie kandidat (praktisk filosofi) 1921, magister 1923, Helsingfors universitet

Fri forskare

Etnografiskt fältarbete i Palestina 1925–1931

Hedersutmärkelser:
Nordiskt populärvetenskapligt litteraturpris 1939

 

Bild: WikimediaCommons / Åbo Akademis bildarkiv
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Hilma Granqvists karriär kantades av motgångar som redan började vid disputationen. Granqvist lade fram doktorsavhandlingens planerade tema för sociologie professor Gunnar Landtman vid Helsingfors universitet 1930. Temat var äktenskapsseder i den palestinska byn Artes. Professor Landtman var inte alls nöjd med valet av ämne.

Läs mer