Hannu Juusola
Dagens humanist

Hannu Juusola

Hannu Juusola blev professor i semitiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet år 2011. Före sin professur arbetade han som chef för Finlands Mellanösterninstitut i Damaskus. Han har också bott och studerat i Jerusalem. Det har alltid varit en självklarhet för Juusola att det inte går att känna till Mellanöstern utan att själv ha levt där en längre tid. Han tycker att det är viktigt att förmedla dessa erfarenheter genom expertuppdrag inom medier, statsfinanser och politiska organ.

Hannu Juusola

Hannu Matti Sakari Juusola
10.5.1963 Rovaniemi

Filosofie kandidat 1993 och filosofie doktor 1999 (semitiska språk och kulturer), Helsingfors universitet

Professor i semitiska språk och kulturer 2011- . Helsingfors universitet

Doktorand i den nationella forskarutbildningen i Asien- och Afrikastudier 1995–1997
Tf professor i semitiska språk och kulturer 2001
Universitetslektor i semitiska språk och kulturer 2001–2010
Finlands Akademis forskardoktor vid Yales universitet (Dept of Religious Studies, Visiting Fellow) 1.1.2002-–31.7.2002
Chef för Suomen Lähi-idän instituutti 1.1.2009–31.12.2010
Visiting Fellow (Department of Middle Eastern Studies, University of California at Berkeley) september 2013

Professor i semitiska språk och kulturer 2008-, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman: Demokrati, sekularisering, nationalitetsdiskurser i Mellanöstern; Torkans roll i politiska konflikter i Mellanöstern; judisk magi; orientalism i Finland

Priser och speciella prestationer
Hedersomnämnande Historian ystävien liitto (Historievännernas förbund) 2005 (Israels historia)
Hedersomnämnande Lauri Jänttis stiftelse 2006 (Israels historia) 

Bild: Ari Aalto
Text: Hannu Juusola och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon, Johan Franzon

Läs mer

Mellanöstern dyker hela tiden upp i nyheterna. Därför är en viktig del av Hannu Juusolas och andra, liknande forskares arbete att framträda som experter på olika slags förfrågningar från medier, statsförvaltningen och politiska organ.

– För min del är dessa oftast förknippade med aktuella politiska frågor, som jag ofta måste…

Läs mer

De flesta av mina bästa minnen är från de senaste åren då jag har fått vara med och utveckla läroämnet Mellanösternstudier mot tvärvetenskaplig regionforskning som kombinerar den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningens synvinklar och metoder.

Jag är den 31:e professorn på lärostolen som grundades som en av de första ursprungliga professurerna…

Läs mer

Professor Hannu Juusola har bytt forskningsobjekt genom åren.

– Under min studietid på 1980-talet var Mellanöstern ännu mycket långt borta, och i studierna låg betoningen på områdets orientaliska kulturer, som jag också specialiserade mig på.

Efter sin doktorsavhandling har Juusola på sätt och vis skolat om sig till forskare i…

Läs mer