Hanna Lehti-Eklund
Dagens humanist

Hanna Lehti-Eklund

En professor i nordiska språk, som känner varmt för studier och forskning i det svenska språket. Hon intresserar sig också för småord som ”nå” och ”att”, och deras funktioner i såväl historiskt som nutida språkbruk. Hanna Lehti-Eklund fungerar som prefekt för Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2014–2017.

Hanna Lehti-Eklund

Hanna Maria Lehti-Eklund
18.10.1957, Helsingfors

Filosofie kandidat 1981, filosofie doktor 1990 (nordiska språk), Helsingfors universitet

Professor i nordiska språk 2005–, prefekt för Finska, finskugriska och nordiska institutionen 2014–, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Svenska som andra och främmande språk (speciellt muntlig interaktion och klassrumsdiskussioner) samt det svenska språkets historia och språkliga förändringar, t.ex. grammatisering och diskurspartiklarnas funktion (nu, , alltså)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Sasa Tkalcan
Text: Hanna Lehti-Eklund och Kaija Hartikainen (red.)