Fredrik Wilhelm Pipping
Dagens humanist

Fredrik Wilhelm Pipping

Fredrik Pipping har förblivit en okänd historisk person för många. Den insats han gjorde för att skapa och upprätthålla samlingarna vid universitetets bibliotek, och därigenom Nationalbiblioteket, är dock obestridlig. Efter branden i Åbo återställde han bibliotekets samlingar och anskaffade nya böcker och samlade vetande om den tidiga finskspråkiga litteraturen. Hans arbete lever fortfarande kvar och utgör grunden för Nationalbibliotekets Fennica-samling.

Fredrik Wilhelm Pipping

Fredrik Wilhelm Pipping
14 december 1783 Åbo – 23 januari 1868 Helsingfors

Filosofie kandidat 1804 (Kungliga Akademien i Åbo); studier i Uppsala 1806–1807

Amanuens för biblioteket vid Kungliga Akademien i Åbo 1811–
Universitetets bibliotekarie 18141845
Professor i lärdomshistoria 1814–1837

Dekanus för filosofiska fakulteten 1816–1817, 1824–1825, 1832–1833
Universitetets rektor 1823–1824, 1833–1839

Ledamot i senatens ekonomiedepartement 1841–1855
Ordförande för ecklesiastikexpeditionen 1841–1853

Bild: Museiverket
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Fredriks far Jost Pipping uppskattade utbildning och hade också själv en gång i tiden studerat vid Kungliga Akademien i Åbo. Fadern satsade på Fredriks utbildning och skaffade honom en informator redan i unga år. Fredrik Pipping var endast 16 år gammal då dörrarna till Kungliga Akademien i Åbo öppnade sig…

Läs mer