Erik Tawaststjerna
Dagens humanist

Erik Tawaststjerna

Erik Tawaststjerna skulle egentligen bli matematiker, men hans humanistiska läggning och musikaliska begåvning vägde tyngre. Många minns Tawaststjerna för hans Sibeliusforskning, som han från och med 1960-talet gav nytt liv och spridning via sitt radioprogram. Tawaststjerna hade en unik personlighet. I sitt arbete var han pedantisk, men uppförde sig likt en gentleman och var genuint intresserad av människorna han mötte. Han gjorde stort intryck på sina samtida tack vare sitt charmiga sätt att uppträda.

Erik Tawaststjerna

10.10.1961, S:t Michel – 22.1.1993, Helsingfors
Filosofie kandidat 1958, filosofie licentiat 1959 och filosofie doktor 1960, Helsingfors universitet

Professor i musikvetenskap 1960–1983, Helsingfors universitet
Artiklar och recensioner om musik 1943–1989 i flera olika tidningar, bl.a. Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och SNS-Kansan Sanomat
Styrelseordförande 1971–1980, Sibelius-Akademin

Fack-Finlandiapriset för facklitteratur 1989

Bild: Musikvetenskapliga institutionen, Helsingfors universitet
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Erik Tawaststjerna var känd redan innan han blev utnämnd till professor. Några år tidigare hade han börjat arbeta som musikkritiker på Helsingin Sanomat och fortsatte detta arbete ändra fram till slutet av 1980-talet. Han var även en internationellt känd pianist och hade studerat pianospel såväl vid Helsingfors Konservatorium och vid…

Läs mer