Emil Nestor Setälä
Dagens humanist

Emil Nestor Setälä

E.N. Setälä var forskare i finska och finsk-ugriska språk. Han är i synnerhet känd för sitt verk Suomen kielen lauseoppi (övers. Finska språkets satslära) som han skrev redan före sina universitetsstudier. Setälä var professor i finska språket och finsk litteratur vid vårt universitet under åren 1893–1929. Därtill gjorde han en omfattande karriär inom politiken och påverkade särskilt kultur- och språkpolitiken i vårt land.

Emil Nestor Setälä

Emil Nestor Setälä
27.2.1864, Kumo – 8.2.1935, Helsingfors

Filosofie kandidat 1885, filosofie magister 1886, filosofie licentiat 1887 och filosofie doktor 1890, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i finska språket och finsk litteratur 1893–1929, Kejserliga Alexanders-universitetet (Helsingfors universitet 1919)

Lärare i finska vid Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors 1884–1887
Medlem i redaktionen för tidskriften Valvoja 1886–, chefredaktör för Valvoja 1897–1905
Assistent för dagstidningen Uusi Suometar 1891–1899
Chefredaktör för periodiska publikationen Finnisch-ugrische Forschungen 1901–1935
Ordinarie assistent för Helsingin Sanomat 1905–1917
Ordförande för Kalevalasällskapet 1919–1935

Senator 1917–1918
Undervisningsminister 1925
Utrikesminister 1925–1926
Finlands ambassadör i Köpenhamn och Budapest 1927–1930
Kansler vid Åbo universitet 1926–1935
Statsråd 1934

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Emil Nestor Setälä sägs ha varit intresserad av finska språket redan under skolåren, trots att han var tvungen att studera språket med hjälp av en svenskspråkig grammatik. Setälä var, likt många andra elever vid normallyceet i Tavastehus, missnöjd över att det finska språket saknade en egen grammatik.

Läs mer