Eino Leino
Dagens humanist

Eino Leino

Armas Einar Leopold Lönnbohm, bättre känd under författarnamnet Eino Leino, var en mångsidig talang inom litteraturen. Leino skrev dikter, prosa och skådespel samt översatte bland annat Dante till finska. Dessutom var han en aktiv tidningsman som tog ställning till såväl konst som politik. Under sin karriär tilldelades Leino finska statens litteraturpris hela åtta gånger.

Eino Leino

Armas Einar Leopold Lönnbohm (författarnamn Eino Leino)
6.7.1878, Paltamo – 10.1.1926 Tusby

Studier i latin vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1895–1899

Skald, författare, översättare

Redaktör 1898–1899, Nykyaika
Kulturassistent 1899–1904, Päivälehti
Teaterkritiker och kåsör 1904–1914, Helsingin Sanomat
Chefredaktör 1915–1918, Sunnuntai

Hedersbetygelser och minnesmärken
Finska statens litteraturpris 1899–1900, 1902, 1904, 1907, 1908, 1911–1912, 1915–1918, 1920
Finska statens författarpension 1918

Eino Leino-sällskapet 1947
Gator uppkallade efter Leino; Helsingfors 1948, Tavastehus, Parikkala, Tusby
Minnesstod 1953, Esplanadparken i Helsingfors
Eino Leino-priset 1956
Minnestavla för översättningen av Divina Commedia 1971, Rom
Eino Leino-huset 1978, Paltaniemi
Eino Leino-frimärke 1978
Minnesstod 1980, Kajana
Diktens och sommarens dag 6.7. (flaggdag 1992–)

Författarskap

Bild: Finska Litteratursällskapet
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

I dag är Eino Leino främst känd som skald, men han gjorde också en lång karriär som tidningsman. Leino inledde sin karriär inom tidningsbranschen redan i skolåldern då han var chefredaktör för skoltidningen Vasama. En person som hade stor inverkan på yrkesvalet var Eino Leinos äldre bror Kasimir.

Läs mer