Edvard af Brunér
Dagens humanist

Edvard af Brunér

Edvard af Brunér var en mångsidig antikforskare. I egenskap av professor strävade han efter att utveckla undervisningen i antikens språk och litteratur såväl i skolor som vid universitet. Han skrev också en latinsk grammatik som var i bruk i över ett halvt sekel. af Brunérs lovande karriär blev dock snabbt avbruten på grund av sjukdom, och hans internationellt sett banbrytande forskning om Catullus föll därmed i glömska.

Edvard af Brunér

Edvard Jonas Wilhelm Brunér (1840- af Brunér)
30.10.1816, Borgå – 1.9.1871, Helsingfors

Student 1832, filosofie kandidat och filosofie magister 1836, filosofie licentiat 1846, filosofie doktor (primus) 1847

Extraordinarie amanuens 1836–1840, ordinarie amanuens 1840–1842 och första amanuens 1842–1848 vid Helsingfors universitets bibliotek
Docent i romersk litteratur 1840–1848
Assistent i grekisk och romersk litteratur 1848–1851
Professor i vältalighet och poetik (från år 1852 romersk litteratur) 1851–1871
Dekanus vid historisk-filologiska sektionen 1867–1868
Promotor vid historisk-filologiska fakulteten 1860

Medlemskap
Finska litteratursällskapet 1841
Finska Vetenskaps-Societeten 1856, ordförande 1861–1862
Inspektor vid Nylands Nation 1868–

Hedersutmärkelser
Hederstecken av III kl. av Sankt Annas orden 1856
Hederstecken av II kl. av Sankt Stanislaus orden 1863
Kansliråd 1869

 

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tiia Niemelä
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Redan i Edvard af Brunérs barndomshem fanns ett intresse å ena sidan för litteratur, historia och poesi och å andra sidan för politik. af Brunérs far, lagman Jonas af Brunér, var med och utarbetade riktlinjerna för politiken i Storfurstendömet Finland. Han belönades med en adelstitel för sina bedrifter år 1840. af Brunérs mor, Sara Kristina Franzén, var syster till poet och biskop Frans Michael Franzén. Hans storebror Frans Olof Brunér (1807–1874) följde å sin sida tjänstemannafaderns fotspår och blev senator, långvarig ledamot av Kommittén för finska ärenden och geheimeråd.

Läs mer

Edvard af Brunér hade ett omfattande intresse för antiken, men han fann också forskningsintressen i sitt dagliga liv. Genom sina undervisningsuppdrag blev han intresserad av romersk didaktisk diktning och språkvetenskapliga teman. Utvecklingen av trafikkulturen fick honom däremot att fundera på antikens trafikkultur och skillnader däremellan, medan hans arbete i universitetets bibliotek väckte ett intresse för antikens böcker och bibliotek.

Läs mer