David Emanuel Daniel Europaeus
Dagens humanist

David Emanuel Daniel Europaeus

D.E.D. Europaeus var en av de ledande insamlarna av finska folkdikter under 1800-talet. Han gjorde sammanlagt sju diktinsamlingsresor och samlade in tusentals Kalevaladikter. Europaeus material hade en betydande inverkan på andra upplagan av Kalevala. Hans material är också en av de viktigaste källorna för finsk diktforskning. Europaeus var inte endast verksam som folkdiktsforskare, utan också som tidningsman, språkforskare och arkeolog.

David Emanuel Daniel Europaeus

David Emanuel Daniel Europaeus
1.12.1820, Savitaipale – 15.5.1884, S:t Petersburg

Student 1844

Inskriven vid Kejserliga Alexanders-universitetet fram till år 1856 med finska språket som huvudämne

Sju diktsamlingsresor till Karelen, Olonets, Kajanaland, Vitahavskarelen, Ingermanland och Tverkarelen 1845–1854
Språkvetenskaplig resa till Kolahalvön 1856 och till Vita sjön i Novgorod 1868
Sju arkeologiska resor till Olonets, Novgorod och Tver 1872–1879
En av grundarna av tidningen Suometar, journalist i tidningen 1847–1850
Grundare av tidningen Kansakunnan lehti, journalist i tidningen 1863–1864
Dessutom flera tillfälliga arbeten

Hedersbetygelser
Silvermedalj av Kejserliga ryska geografiska sällskapet 1879

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

David Emanuel Daniel Europaeus föddes 1.12.1820 i Savitaipale. Hans far Peter Adolf Europaeus var kyrkoherde på orten, hörde till sin tids bildade klass och var vän och assistent till H. G. Porthan. Också den yngre Europaeus var en del av den bildade eliten under sin tid fastän han hade en mer omstridd position än sin far.

Läs mer

Folkspråk och folkkultur låg D.E.D. Europaeus varmt om hjärtat, och att forska i dem blev hans största livsverk. Hans intresse för finsknationella vetenskaper väcktes troligen redan i barndomshemmet, eftersom också hans far var insamlare av folkdikter. Enligt Europaeus egna ord uppstod hans intresse då han läste om finsk-ugriska folk och språk i sin fars bibliotek.

Läs mer