Daniel Juslenius
Dagens humanist

Daniel Juslenius

Daniel Juslenius var professor och rektor vid Kungliga Akademien i Åbo samt biskop i Borgå och Skara. Han sammanställde den första finska ordboken och utarbetade en finsk översättning av katekesen. Denna översättning var i bruk i över ett århundrade. Juslenius utmärkte sig framför allt som en förespråkare för finskhet och som sin tids mest inflytelserika kyrkoman i Finland.

Daniel Juslenius

Daniel Juslenius
10.6.1676, Mietois – 17.7.1752, Brunnsbro, Sverige

Filosofie (primus)magister 1703, Kungliga Akademien i Åbo
Prästvigd 1720, Västerås
Teologie doktor 1732, Uppsala universitet

Rektor 1729, Kungliga Akademien i Åbo
Tredje professor 1727–1728 och andra professor 1728–1734 i teologi, Kungliga Akademien i Åbo
Professor i de heliga språken (hebreiska och grekiska) 1712–1727, Kungliga Akademien i Åbo
Lektor i vältalighet (latin) och poesi 1715–1722 och rektor 1719, Västerås gymnasium
Assistent för filosofiska fakulteten 1705–1712, Kungliga Akademien i Åbo
Konsistoriets vice sekreterare 1702, Kungliga Akademien i Åbo

Biskop 1744–1752, Skara stift
Biskop 1734–1744, Borgå stift
Kyrkoherde 1725, Åbo finska församling

Prästerskapets representant i riksdagen 1731, 1734, 1742–1743, 1751–1752

Hedersbetygelser
Minnesmärke 1952, Mietois
Institutionsbyggnaden ”Juslenia” vid Åbo universitets humanistiska fakultet

Bild: Svenskt biografiskt lexikon
Text: Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Efter att ha studerat i Katedralskolan i Åbo blev Daniel Juslenius student med utmärkta betyg och skrev in sig vid Kungliga Akademien i Åbo år 1691. Endast en månad senare dog Juslenius far, vilket resulterade i att den unga studenten hamnade i ekonomisk knipa.

Läs mer