Carl Gustaf Estlander
Dagens humanist

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander, professor i estetik och nyare litteratur, gjorde en banbrytande insats inom finländsk konsthistoria redan innan läroämnet hade instiftats. Han var också en av de mest betydande drivande krafterna bakom grundandet av konstmuseet Ateneum och Svenska Litteratursällskapet i Finland. När det gällde språkpolitik tog Estlander avstånd både från finsksinnade och svensksinnade radikala och talade i stället för ett tvåspråkigt Finland.

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander
31.1.1834, Lappfjärd – 28.2.1910, Helsingfors

Filosofie kandidat 1856 (estetik och nyare litteratur), magister (primus) 1857, licentiat 1859, doktor 1860, Kejserliga Alexanders-universitetet

Dekanus för Historisk-filologiska sektionen 1884–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i estetik och nyare litteratur 1860, professor 1868–1898, Kejserliga Alexanders-universitetet

Grundare, chefredaktör 1876–1886, Finsk tidskrift
Redaktionsmedlem 1862–1863, Helsingfors Dagblad

Representant för ridderskapet och adeln under lantdagen 1899
Representant för prästeståndet under lantdagen 1882
Stadsfullmäktigemedlem i Helsingfors 1875–1879 och 1883–1885
Inspektör för Nylands Nation 1870–1884
Sekreterare för Finska Konstföreningen 1869–1878 och ordförande 1878–1896
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 1869, ordförande 1876–1877
Grundande medlem i Svenska litteratursällskapet 1885, ordförande 1885–1897, hedersorförande 1898

Erkännanden
Jubeldoktor 1910
Adlades 1898
Statsråd 1898
Jubelmagister 1897
Kansliråd 1891

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon