Axel Olof Freudenthal
Dagens humanist

Axel Olof Freudenthal

Axel Olof Freudenthal var professor i svenska språket och litteraturen, opinionsbildare inom kulturens fält och talesman för svenskhetsrörelsen i Finland. Framför allt är han ihågkommen för sina ställningstaganden om språk- och nationalitetsfrågor. Freudenthal gjorde dessutom insatser för svenskundervisningens utveckling och var med och grundade kulturföreningar som är betydande än i dag.

Axel Olof Freudenthal

Axel Olof Freudenthal
12.12.1836, Sjundeå – 2.6.1911 Helsingfors

Filosofie kandidat 1859, magister 1860, doktor 1865, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Uppsala 1861–1862 och i Köpenhamn 1862–1863

Professor i svenska språket och litteraturen 1878–1904, Kejserliga Alexanders-universitetet

Tf. professor i svenska språket och litteraturen 1876–1904, Kejserliga Alexanders-universitetet
Svensklärare 1868–1878, Helsingfors svenska lyceum
Docent i fornnordiska språket och antikviteterna 1866, Kejserliga Alexanders-universitetet

Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten fr.o.m. 1876; ordförande 1888–1889
Grundande medlem  i Svenska litteratursällskapet i Finland, 1885
Grundande medlem i Svenska Folkskolans Vänner, 1882
Grundande medlem i Svenska Landmålsföreningen, 1874
Kurator för Nyländska afdelningen 1868–1880 och inspektor 1884–1886

Erkännanden
Minnessten upprest av Nyländska afdelningenin på Freudenthals grav, 1913
Filosofie jubelmagister 1910, Uppsala Universitet
Hedersmedlem i Svenska Litteratursällskapet i Finland, 1909
Riddare av III kl. av Sankt Annas orden, 1904
Hedersmedlem i Svenska Landmålsföreningen, 1900
Riddare av III kl. av Sankt Stanislaus orden, 1897
Hedersmedlem vid Nyländska afdelningen 1880, Kejserliga Alexanders-universitetet
Filosofie hedersdoktor 1877, Uppsala Universitet

Bild: Nylands Nations konstsamling
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Axel Olof Freudenthal skrev sig in vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1854 för att studera klassisk filologi och arkeologi. Han utexaminerades som kandidat fem år senare. Freudenthal blev emellertid allt mer intresserad av det svenska språket och den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Läs mer

En svensk nationalitetsrörelse föddes i Finland under senare hälften av 1800-talet. Denna var en motreaktion till finskhetsrörelsen, den så kallade fennomanin. Det var Axel Olof Freudenthal som huvudsakligen utarbetade svenskhetsrörelsens tidiga ideologi och program. Rörelsens anhängare började kallas för svekomaner.

Läs mer