Axel Olai Heikel
Dagens humanist

Axel Olai Heikel

Axel Olai Heikel var arkeolog, etnolog och museiman av rang. Han gjorde flera etnologiska forskningsresor, skrev Finlands första doktorsavhandling i etnologi och erhöll en professorstitel. Sitt mest betydande livsverk gjorde Heikel dock vid Fölisö friluftsmuseum som han också själv grundade.

Axel Olai Heikel

Axel Olai Heikel
28.4.1851, Brändö (Åland) – 6.9.1924, Hoplax

Filosofie kandidat 1880, licentiat 1887 och doktor 1887, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i finsk etnologi 1889 – 1893, Kejserliga Alexanders-universitetet
Intendent 1893–1917, Arkeologiska kommissionen
Intendent 1917–1924, Fölisö friluftsmuseum

Forskningresor
Till marier, mordviner och udmurter 1883–1886
Landskap i Baltikum, 1885 och 1900–1903
Mongoliet, 1890
Sjön Onega i Tverkarelen, 1903

Hedersutmärkelser
Professorstitel 1920, Helsingfors universitet

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Axel Olai Heikel blev filosofie kandidat vid Kejserliga Alexanders-universitetet år 1880. Han studerade arkeologi, filosofi, estetik och litteraturhistoria, men hade också ett intresse för forskning i folkkultur. Heikel var med och grundade Studentavdelningarnas etnografiska museum år 1876. Efter sin kandidatexamen fortsatte Heikel sin studiebana med studier i etnologi.

Läs mer

På Skansen i Stockholm hade det under Arthur Hazelius ledning grundats ett friluftsmuseum år 1891. Av det här fick betydande vetenskapsmän som hade nära kontakter till Finlands nationalmuseum en idé om att Finland också ska få sitt eget friluftsmuseum. Det var Axel Olai Heikel som började förverkliga idén.

Läs mer