Axel Fleisch
Dagens humanist

Axel Fleisch

Om man är född i Europa, talar man förmodligen ett nationellt dominerande språk som sitt modersmål. Afrikaner växer upp i en miljö som språkligt sett är betydligt rikare. Just afrikanska språk och kulturer kan lära oss att navigera på ett kreativt sätt i mångskiftande språklandskap. Det var det som lockade professor Axel Fleisch till Afrikastudier och som fortfarande motiverar honom.

Axel Fleisch

Axel Fleisch
6.12.1968 Langenhagen, Tyskland

Doktor i Afrikastudier 2000 och magister 1995, Kölns universitet

Professor i Afrikastudier 2008–, Helsingfors universitet
Universitetslärare 2007, Leipzigs universitet
Äldre forskare 2005–2006, Kölns universitet
Post doc-forskare 2002–2004, University of California, Berkeley
Doktorand och forskningsarbete i Namibia och Angola 1995–2001, Kölns universitet

Forskningsteman:
Deskriptiv språkvetenskap och dokumentering av Afrikas språk (särskilt bantuspråk och berberspråk)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Axel Fleisch och Suvi Uotinen (red.)
Bild: Joaquín Fanego Palat
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon