Arto Haapala
Dagens humanist

Arto Haapala

Arto Haapala, professor i estetik, är intresserad av både konstverk i deras varierande uttrycksformer och den estetiska problematiken kring vardagliga fenomen. Han är långvarig ordförande för Finlands Förening för Estetik och ordförande för delegationen för det internationella institutet för tillämpad estetik. Han har förtroendeuppdrag inom flera internationella organisationer. Haapala tror på styrkan av estetiska värden: de är centrala faktorer i människans välmående och viktiga även i det beslutsfattande som berör vår livsmiljö.

Arto Haapala

Arto Kalervo Haapala
3.1.1959, Helsingfors landskommun

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1982 (teoretisk filosofi) och filosofie magister 1984 (estetik), Helsingfors universitet
PhD 1988 (Philosophy), Birkbeck College, University of London
Docent i estetik 1989–, Helsingfors universitet

Visiting Professor in Philosophy 2015, Universidad de Murcia, Spanien
Professor i estetik 2000–, Helsingfors universitet
Tidsbunden professor i estetik 1995–2000, Helsingfors universitet
Affiliated Professor in Philosophy 2001, Temple University, USA
Visiting Professor in Philosophy 1999–2000, Lancaster University, UK
Längre hunnen forskare 1999–2000 och äldre forskare 1993–1995, Finlands Akademi
Assistent i estetik 1989–1993, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig aktivitet

Forskningsteman:
Konstverkens ontologiska frågor, tolkning av konst, vardagens estetik, estetisk välfärd

Priser
Yrjö Hirn-priset av Finlands Förening för Estetik 2004

Bild: Heikki Tuuli
Text: Arto Haapala (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon

Vardagens estetik är en växande gren av estetiken där man forskar i den estetiska verklighet som existerar utanför konsten med hjälp av filosofiska medel. Vardagen kan i detta sammanhang betyda vardagens föremål och omgivningar, men den kan likaväl stå för de attityder och upplevelsesätt som infinner sig i den invanda och trygga vardagen. Ur den senare synvinkeln framhävs möjligheten att vad som helst kan vara vardagligt, även konst.

Läs mer

Professor Arto Haapala var länge verksam i Alfred Kordelins stiftelses beslutande organ. Posten som ordförande för Finlands förening för estetik innehade han i sammanlagt tolv år. Haapala har även aktivt utvecklat verksamheten för det internationella institutet för tillämpad estetik: en av organisationens centrala verksamhetsformer är organisering av internationella sommarkongresser, och dessa evenemang har på många sätt blivit betydande former av vetenskaplig interaktion.

Läs mer

I år har det gått tjugo år sedan jag började arbeta som professor i estetik vid Helsingfors universitet. Vid mitten av 1990-talet var den ekonomiska depressionen (även då) som värst och existensen för läroämnet estetik var på fallrepet. Min företrädare hade gått i pension från en personlig extraordinarie professur, och det verkade inte finnas medel för en fortsatt professur i estetik. Som en tillfällig räddning fick vi en femårig gemensam professur som hjälpte oss klara av de svåraste tiderna.

Läs mer