Takaisin

Juhani Härmä

21.5.1949, Helsinki

Filosofian maisteri 1974, filosofian lisensiaatti 1977 ja filosofian tohtori 1979 (romaaninen filologia), Helsingin yliopisto

Romaanisen filologian professori 1981-, Helsingin yliopisto

Aiemmat työtehtävät: Valtion humanistisen toimikunnan tutkimusassistentti 1977–1980; nuorempi tutkija 1980–1983 ja romaanisen filologian professori 1983–1985 sekä dosentti 1980-, Jyväskylän yliopisto; romaanisen filologian apulaisprofessori 1985–1998, Helsingin yliopisto; suomen kielen ja Suomen kulttuurin vieraileva professori 1991–1994, Pariisin III yo.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Muinaisranskan ja nykyranskan syntaksi, kontrastiivinen kielentutkimus ranska-suomi, tekstintutkimus; ranskan kielen käyttö Suomessa menneinä vuosisatoina, erityisesti suomalaisten toisilleen kirjoittamat ranskankieliset kirjeet.

Tekstit: Juhani Härmä, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Haaveeni

Haaveeni on, että ranskaa ei pidettäisi Suomessa ’pienenä harvinaisena kielenä’, vaan sille annettaisiin samanlainen arvo, joka sillä oli maailmassa, Euroopassa ja Suomessakin usean vuosisadan ajan ja jonka se edelleen ansaitsee esimerkiksi yhtenä Euroopan unionin tärkeimmistä kielistä.

Toivoisin, että ranskaa opiskeltaisiin enemmän kouluissa ja muissa oppilaitoksissa ja että sekä kansakunnan kaapin päällä istuvat että muutkin suomalaiset osaisivat ranskaa ja muita kieliä kuin ’broken Englishia’.

Takaisin