Takaisin

Johan Jakob Tikkanen

Johan Jakob Tikkanen
7.12.1857, Helsinki – 20.6.1930, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1880 ja filosofian lisensiaatti 1884, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Estetiikan ja taidehistorian dosentti 1884–1897, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Taidehistorian ylimääräinen professori 1897–1920 ja varsinainen professori 1920–1926, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto (Helsingin yliopisto 1919–)
Estetiikan ja nykykansain kirjallisuuden vt. professori 1901 ja 1905, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman esimies 1898–1926 ja piirustussalin esimies 1908–1926
Suomen Taideyhdistyksen sihteeri 1892–1920, puheenjohtaja 1920–1922
Suomen Taideakatemian varapuheenjohtaja 1922–1924
Ateneumin ystävät -yhdistyksen varapuheenjohtaja 1919–1920 ja puheenjohtaja 1920–1926
Valtion kuvataiteen asiantuntijalautakunnan puheenjohtaja 1918–1923

Palkintoja ja erityisansioita
Helsingin yliopiston edustaja Bolognan yliopiston 800-vuotisjuhlassa 1888
Suomen Tiedeseuran jäsenyys 1901
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palkinto 1911
Rooman taidehistorian kansainvälisen kongressin Comitato di Patrocinion jäsen 1911
Taidehistorian kansainvälisten kongressien pysyvän komitean jäsenyys 1912
Suomen Tiedeseuran palkinto 1914

Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Taidehistoriasta itsenäinen oppiaine

Johan Jakob Tikkanen nimitettiin taidehistorian ja estetiikan dosentiksi vuonna 1884, samana vuonna kun hän väitteli otsikolla "Der malerische Styl Giotto’s – Versuch zu einer Charakteristik desselben". Se oli ensimmäinen puhtaasti muotoanalyyttinen tutkimus italialaisen mestarin, Giotton, tuotannosta.

Henkilökohtaisen professuurin Tikkanen sai Keisarillisesta Aleksanterin Yliopistosta vuonna 1897, mutta varsinaisen vasta 1920, jolloin oppituoli perustettiin kamarineuvos Hjalmar Linderin lahjoittamien varojen turvin. Pitkän yliopistouransa aikana Tikkanen muokkasi taidehistoriasta Suomeen itsenäisen oppiaineen kansainvälisten esimerkkien mukaan. Eläkkeelle hän jäi 69-vuotiaana, vuonna 1926.

Felix Nylundin tekemä marmorireliefimuotokuva Johan Jakob Tikkasesta vuodelta 1927. Kuva: Päivi Rainio / Helsingin yliopistomuseo.

J. J. Tikkanen toimi aikana, jolloin fennomaanien ja svekomaanien väliset kielikiistat olivat voimakkaimmillaan. Vaikka hän oli poikkeuksellisen aktiivinen ja vaikutusvaltainen toimija Suomen tiede-, taide- ja kulttuurielämässä, hän pysyttäytyi poissa niin kielipuolueiden toiminnasta kuin politiikasta ylipäätään. Tämä on ymmärrettävää, kun muistaa hänen kaksikielisen kotitaustansa, sekä sen, että myös hänen ruotsinkielinen lähisukunsa oli osallistunut aktiivisesti suomenkielen aseman parantamiseen. Tikkasen isä, Kiuruvedeltä kotoisin ollut lehtimies Paavo Tikkanen (1823–1873), oli suomenkielinen ja maan varhaisimman suomenkielisen päivälehden, Suomettaren, päätoimittaja ja perustajajäsen. Tikkasen äiti Helena Tengström (1829–1857) kuului puolestaan vanhaan ja arvovaltaiseen ruotsinkieliseen sukuun. Äidin isä, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston filosofian professori Johan Jakob Tengström oli nuoresta lähtien kannattanut suomen kielen aseman parantamista.

Menetettyään molemmat vanhempansa varhain, Tikkanen kasvoi äitinsä suvun parissa ja sai koulu- ja yliopistosivistyksensä ruotsin kielellä. Hänen pääasiallisena kasvattajanaan oli isoisä J. J. Tengströmin toinen vaimo, Carolina Tengström, Fredrika Runebergin sisar. Tästä syystä perheen tuttavapiiriin liittyivät läheisesti myös kansallisrunoilija J. L. Runeberg sekä kuvanveistäjä Walter Runeberg, mutta myös monet muut maan keskeiset auktoriteetit kuten Z. Topelius ja J. V. Snellman. Tähän monipuoliseen suomen- ja ruotsinkieliseen perhetaustaan on liitettävä vielä erityisesti ne vaikutteet, joita Tikkanen sai tärkeimmältä yliopisto-opettajaltaan, estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorilta, C. G. Estlanderilta (1834–1910). Kulttuuriruotsalaisuuden keulahahmona ja tärkeiden pohjoismaisten yhteyksiensä vuoksi tämä kannatti kaksikielistä Suomea, jossa kulttuuri olisi kehittynyt rinnakkain suomen- ja ruotsinkielisenä. Samaa näkemystä yhden kansan ja kahden kielen puolesta edusti myös Tikkanen. Hänen liberaali kielipoliittinen asennoitumisensa käy ilmi paitsi kirjeenvaihdosta myös aikalaislähteistä.

J. J. Tikkanen vaimonsa Lillyn (o.s. Westzynthius) ja poikansa Robertin (s. 1888) kanssa. Kuva: Taidehistorian kuvakeskus, Helsingin yliopisto.

 

Takaisin