Sanna Kaisa Spoof
Päivän humanisti

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof tuntee korkeakoulu- ja tutkimuskentän laaja-alaisesti. Tätä nykyä hänen työhönsä kuuluvat tutkimusvilpin torjunta kaikilla tieteenaloilla sekä ihmistieteiden alan eettinen ennakkoarviointi. Työpöydällä on suositus yliopistoille väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessin eettisyydestä. Kansatieteilijästä ei siten tullutkaan ”perinnepoliisia” vaan ”tiedepoliisi”.

Sanna Kaisa Spoof

Sanna Kaisa Spoof (o.s. Pesälä)
s. 1962, Lahti

Filosofian kandidaatti (suomalais-ugrilainen kansatiede, taidehistoria, arkeologia) 1987, lisensiaatti 1992, tohtori (suomalais-ugrilainen kansatiede) 1998, Helsingin yliopisto

Suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosentti, Helsingin yliopisto, 2002-

Pääsihteeri, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 1.9.2010-
Tiedesihteeri, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 2009–2010
Koulutuspäällikkö, Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus, 2007–2009
Pääsihteeri, Lahden yliopistokeskus, 2001–2007
Assistentti, kulttuurien tutkimuksen laitos (kansatieteen laitos 31.7.1998 asti), Helsingin yliopisto, 1988–2001
Tutkija, tutkimusosasto, Museovirasto, 1987

Kuva: Ruusukuva
Teksti: Sanna Kaisa Spoof ja Tiia Niemelä

Sanna Kaisa Spoof on toiminut tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteerinä vuodesta 2010. Tutkimuseettinen neuvottelukunta perustettiin valtioneuvoston asetuksella vuonna 1991 eli sen asema valtakunnanhallinnon muuttuvassa maailmassa on suhteellisen vakaa. TENKin päätehtävä on käsitellä tieteellisessä tutkimuksessa esiintyviä eettisiä kysymyksiä, mikä käytännössä näkyy pyrkimyksenä edistää hyvää tieteellistä käytäntöä; toisin sanoen ennaltaehkäistä ja torjua tutkimusvilppiä eri muodoissaan.

Lue lisää

Akateemisella urallaan Sanna Kaisa Spoof on tutkinut muun muassa sukututkimus- ja sukuseuratoiminnan kulttuurihistoriaa. Spoof aloitti oman sukututkimusharrastuksensa jo 14-vuotiaana. Hän muistaa käyneensä koululuokkansa kanssa tutustumassa Lahden kaupunginkirjastoon, missä ryhmälle esiteltiin mikrofilmien lukulaitteita. Opas kertoi, että täällä tutkitaan sukua. Näin Spoofille aukeni ovi maailmaan, josta hän ei ollut aiemmin tiennyt mitään.

Lue lisää

Parhaat muistoni Helsingin yliopistosta liittyvät kansatieteen laitokseen ja väitöskirjaani. Kansatieteen oppihistoriaan liittyvää gradua kirjoittaessani minua pyydettiin kansatieteen laitokselle assistentin sijaiseksi ja seuraavana vuonna tulin valituksi samaiseen virkaan. Näin minulle aukeni yliopistoura, josta en ollut osannut edes haaveilla.

Lue lisää

Toivon, että paikallis-, suku- ja henkilöhistorian tutkijat ja harrastajat sekä perinteen tutkimuksen ammattilaiset löytäisivät toisensa kotiseutuhistoriaa tallentavissa ja hyödyntävissä hankkeissa ja tapahtumissa.

Lue lisää