Pirkko Koski
Päivän humanisti

Pirkko Koski

Pirkko Koski on tehnyt pitkän uran teatteritieteen parissa. Laakereilleen hän ei ole jäänyt lepäämään eläkkeelle siirtymisen jälkeenkään. Edelleen Koski tekee tutkimustyötä, osallistuu konferensseihin ja pitää yhteyttä tutkijakollegoihin. Teatteritieteen professorina Helsingin yliopistossa ollessaan Pirkko Koski vahvisti erityisesti oppiaineen kansainvälisiä yhteyksiä.

Pirkko Koski

Pirkko Kaarina Mirjami Koski
22.12.1941, Jyväskylän maalaiskunta

Kirjastotutkinto 1963, Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti 1964 (kirjallisuudenhistoria) ja filosofian kandidaatti 1980 (yleinen kirjallisuustiede, draamalinja), Tampereen yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1989 (yleinen kirjallisuustiede, draama), Turun yliopisto
Filosofian tohtori (teatteritiede) 1992 Helsingin yliopisto

Dosentti ja emeritasopimus 2008-, Helsingin yliopisto
Taideteollinen korkeakoulu dosentti 1998–2007

Teatteritieteen ja draamakirjallisuuden va. ja määräaikainen apulaisprofessori 1989–1995, apulaisprofessori 1995–1998 ja professori 1998–2007, Helsingin yliopisto
Vuoteen 1979 asti kirjastonhoitajana ja tutkimusapulaisena eri työnantajien palveluksessa
Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto vt. toiminnanjohtaja yhteensä 3 vuotta vuosina 1977–1984
Teatterimuseon johtaja 1981–1988
Demarin teatterikriitikko 1979–1991

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Suomen teatteri ja teatterihistoria, esitystutkimus ja -analyysi, teatteri ja yhteiskunta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Suomen näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki 2001
Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkki 2002

Tekstit: Pirkko Koski ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Tullessani yliopistoon 1980-luvulla teatteritieteessä elettiin kaikissa maissa muutoksen aikaa, ja meillä muutos edellytti myös perustan vahvistamista. Professorin on seurattava koti- ja ulkomaista tutkimusta, mutta kyettävä myös välittämään tieto opetuksen kautta opiskelijoille. Oman ja yhteisen edun välille oli ja on löydettävä tasapaino. Haastavaa – ja onnistuessaan palkitsevaa.

Lue lisää

Teatteritiede on laajan taiteenalan pieni oppiaine, jossa on vaikeaa rajata kiinnostus järkeviin mittoihin. Tutkijoita on edelleen aika vähän. Kohteet limittyvät tavalla tai toisella yhteen: opettaminen ja tutkimus, historia ja nykyteatteri, oman maan teatteri ja rajat ylittävät ilmiöt, teoriat ja aineistot, käytännön teatteri ja teatterintutkimus ja niin edelleen. Eristäytyminen ei onnistu, ja oppiaineessa viihtymistä lisääviin erityispiirteisiin kuuluukin, ettei se ole edes viisasta. Varmimmillani silti olen, kun tutkin suomalaista teatteria ja sen historiaa sekä nykyisiä ja menneitä teatteriesityksiä. Usein tarkastelen teatteria muun yhteiskunnallisen toiminnan yhteydessä.

Lue lisää

Kansainväliset tutkijayhteydet ovat olleet minulle tärkeitä koko urani aikana. Niitä on mielestäni ylläpidettävä yllä niin kauan kun olen tutkijantyössä mukana. Jotakin on silti myös muuttunut. Eläkeläinen voi olla kansainvälinen itsekkäällä tavalla ja valita henkilökohtaisesti kiinnostavat asiat institutionaalisia yhteyksiä ajattelematta.

Lue lisää

Erityisen hieno hetki oli syntymäpäivääni liittyvän juhlakirjan valmistuminen ja tapahtuman liittyminen yksitoista kertaa toistuneeseen kansainväliseen kesäkouluumme. Kuuden yliopistoprofessorin vakinaisesta opettajaryhmästämme oli muodostunut läheinen työyhteisö ja ystäväpiiri, ja ulkomaiset kollegani olivat ystävystyneet myös monien kesäkouluun osallistuneiden opiskelijoitten kanssa.

Lue lisää

Teatteritieteilijät ovat tehneet toistuvasti ”junaseminaareja”, joissa yhdistyy tarve nähdä teatteria pääkaupunkiseudun ulkopuolella, tiettyyn teemaan liittyvä ryhmätyöskentely ja kustannusten minimointi. Oppiaineen budjetissa ei juuri ollut rahaa opintomatkoihin, mutta rakensimme systeemin, jossa varattiin ensimmäisen luokan vaunun avoin osa seminaaritilaksi.

Lue lisää

Yliopistoon tullessani pohjoismainen ja kansainvälinen teatterialan järjestötyö oli minulle tuttua aikaisemmista työpaikoistani. Minulle oli itsestään selvää jatkaa siirtymällä teatterintutkimuksen järjestötyöhön. Olin perustamassa pohjoismaista Nordiska teaterforskare -järjestöä ja toimin oman jaksoni hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Kansainvälisen järjestömme International Federation for Theatre Research (IFTR) hallitukseen kuuluin kaksitoista vuotta, neljä niistä varapuheenjohtajana.

Lue lisää

Yksi muistoistani liittyy kevään 2007 promootioon ennen jäämistäni eläkkeelle vuoden lopussa. Tutkintoa tavoitelleet teatteritieteen opiskelijat olivat kokoontuneet kevään aikana graduseminaariini viikoittain. Tavoitteena oli juhlia promootiossa yhdessä, joten kaikki tukivat kiihkeästi toisiaan ja viimeiset gradut valmistuivat yhdennellätoista hetkellä. Promootiossa kokoonnuimme puolenyön jälkeen japanilaisten turistien ihailtavaksi valokuvaan Ylioppilastalon portaille. Kuvaan pääsi myös paikalle sattunut yliopistomme kansleri.

Lue lisää