Mika Lavento
Päivän humanisti

Mika Lavento

Mika Lavento on arkeologian professori, jonka tehtäväkenttään kuuluu arkeologinen tutkimus eri puolilla maailmaa. Hän on tehnyt tutkimusta pääosin pohjoisella havumetsävyöhykkeellä sekä laajoja kenttätöitä Kreikassa ja Lähi-idässä. Arkeologia kiehtoo Laventoa, koska se yhdistää monia tieteitä. Alan metodit myös kehittyvät nopeasti. Uusi tutkimusaineisto lisääntyy ja saattaa muuttaa merkittävästikin aikaisempia käsityksiämme menneisyydestä.

Mika Lavento

29.3.1962, Kajaani

Filosofian maisteri 1989, filosofian lisensiaatti 1997, filosofian tohtori 2001
Arkeologian dosentti 2002, Helsingin yliopisto

Arkeologian professori 2004–, Helsingin yliopisto
Vanhempi tutkija 2008–2009, Norja tiedeakatemia
Yliopistonlehtori 2001–2003, Helsingin yliopisto
Assistentti 1991–2001, Helsingin yliopisto
Kenttätutkimustehtäviä 1986–1991, Museovirasto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Pronssikausi, myöhäisneoliittinen kivikausi, geoarkeologia, arkeologinen inventointi

Luottamustehtävät, palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Tiedeseuran jäsen 2012–
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja 2010–
Suomen arkeologisen seuran puheenjohtaja 1999–2002

Kuva: Mika Federley
Teksti: Mika Lavento (Kaija Hartikainen, toim.)

Oma tutkimusaineistoni liittyy pääosin pronssi- ja varhaismetallikauteen. Aineisto lisääntyy koko ajan ja vaikuttaa merkittävästikin aikaisempiin käsityksiimme menneisyydestä. Olen tehnyt käytännön kenttätutkimusta aikakauden kohteilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa sekä tutkinut esineistöä eri tavoin. Näkökulmat voivat olla sekä luonnontieteellisiä että humanistisia ja niiden avulla hankittua tietoa käytetään lähtökohtana ihmisyhteisöjen ymmärtämisessä.

Lue lisää

Hallintoon tutustuin silloin, kun edellinen arkeologian professorimme eläköityi ja kulttuurien tutkimuksen laitos tarvitsi uuden johtajan. Jouduin tähän vastuulliseen asemaan tehtävään ilman että olisin juuri voinut vaikuttaa asiaan. Kokemusta minulla ei tehtävästä ollut, mutta pianhan sitä alkoi kertyä. Sain apua muilta ja yhdessä miettien pääsimme eteenpäin.

Lue lisää

Oma tieteenalani arkeologia on ollut näkyvästi esillä eri tavoin tiedotusvälineissä ja se kiinnostaa suurta yleisöä. Käytännössä jokainen arkeologinen kaivaus uutisoidaan jollakin tavalla. Arkeologit itsekin ovat viime aikoina kiinnittäneet huomiota uutisointiin kertomalla sekä kaivausten menetelmistä että tuloksista. Lisäksi toimittajilla saattaa olla omia ideoita, joita he haluavat käyttää.

Lue lisää

Tulen pienestä pohjoisesta kaupungista, jossa mahdollisuudet saada tietoa ja laajentaa maailmankuvaa olivat puutteelliset. Siksi Helsinki lukemattomine mahdollisuuksineen tarjosi aivan toisenlaisen ympäristön ajattelulle. Kun tulin yliopistoon vuonna 1981, siellä oli juuri tehty tutkinnonuudistus. Vaikka pian huomattiinkin, ettei se ollut onnistuneimpia, minulle oli oleellista, että kukaan ei estänyt opintojani eri oppiaineissa ja tiedekunnissa. Tutkimuksen tekeminen muualla Suomessa tai ulkomailla oli sekin suorastaan tavoite. Radikaalikin ajattelu oli mahdollista eikä siihen kukaan puuttunut – sehän on vain luonnollinen osa tiedettä.

Lue lisää