Mauri Ylä-Kotola
Päivän humanisti

Mauri Ylä-Kotola

Lapin yliopiston rehtorina vuodesta 2006 toiminut Mauri Ylä-Kotola opiskeli filosofiaa Helsingin yliopistossa 1990-luvulla. Kiinnostus mediatutkimusta kohtaan vei ripeästi valmistuneen Ylä-Kotolan Rovaniemelle, missä tuntiopettajan työt vaihtuivat lehtorin pestin kautta mediatieteen professuuriksi. Mediatutkimusta kehittänyt Ylä-Kotola puhuu poikkitieteellisyyden ja korkeakoulutuksen monipuolisuuden puolesta.

Mauri Ylä-Kotola

Mauri Tapani Ylä-Kotola
18.9.1971, Mikkeli

Filosofian maisteri 1996, filosofian lisensiaatti 1996, filosofian tohtori 1998 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Rehtori, Lapin yliopisto 2006–
Rehtori, 2005–2006, Kuvataideakatemia
Dekaani, 1999–2005, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta
Mediatieteen professori, 1997–, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta (virkavapaalla 2005–)
Taide- ja viestintäaineiden lehtori, 1996–1997, Lapin yliopisto

Luottamustehtäviä:
Hallituksen jäsen, 1999­–2003, European Master in Multimedia and Audiovisual Business Administration (EMMABA)
Varapuheenjohtaja, 2005­–, European Institute for a Sustainable Information Society
Hallituksen jäsen, 2003–, CITI Media Lab, Lissabonin uusi yliopisto
Lapin rahaston puheenjohtaja, 2007­–2010, Suomen kulttuurirahasto
Hallituksen puheenjohtaja, 2007­–2013, FinELib, Kansallinen digitaalinen kirjasto
Hallituksen puheenjohtaja, 2008–2011, European Master in Art and Culture Management (EMACIM)
Hallituksen puheenjohtaja, 2009–2012, Lapin Elämystuotanto Osakeyhtiö
Hallituksen puheenjohtaja, 2010­–, Särestöniemen museosäätiö
Hallituksen jäsen, 2010–, Seppo Säynäjäkankaan tiedesäätiö,
Hallituksen varapuheenjohtaja, 2012–, Suomen Taideakatemia r.s.
Hallituksen jäsen, 2013–, Lapinmaan kiinteistöyhtiö,
Hallituksen puheenjohtaja, 2013–, Rovalan setlementti
Hallituksen puheenjohtaja, 2013–, Rovalan Kiinteistöyhtiö

Valikoidut julkaisut:
Mitä on mediatiede? LY 1999.
Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa (yhdessä Juha Suorannan kanssa), WSOY 2000.
Uusmediatieteen perusteet (yhdessä Mehdi Arain kanssa), EDITA 2001.
The Integrated Media Machine I–IV (toimitettu tetralogia), EDITA 2000–2004.
“Morphological Idealism, Kant and Historical Senses”, teoksessa I. Kant and M. Bakhtin: Perpetual Peace and Dialogue. Murmansk State Humanities University 2014.

Valikoitu taideteos:
Radio-ooppera Takaisin Xanaduun (yhdessä Hannu Puttosen kanssa), Radioteatteri, Yleisradio 1996.

Palkinnot:
kunniatohtori, 2008, Urbanan yliopisto (Ohio, Yhdysvallat)
kunniaprofessori, 2009, Muurmanskin yliopisto (Venäjän federaatio)

Kuva: Arto Litti
Teksti: Olli Siitonen

Mauri Ylä-Kotola suoritti lukion Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivassa Helsingin toisessa normaalikoulussa (nyk. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu). Yliopistojen yhteydessä toimivien normaalikoulujen tarkoituksena on tarjota harjoittelupaikkoja opettajaksi kouluttautuville ja alusta erilaisille opetuskokeiluille. Pedagogisesti hedelmällinen oppimisympäristö ja opettajat tarjosivat Ylä-Kotolalle erinomaisen miljöön ajattelun kehittämiselle.

Lue lisää

Mauri Ylä-Kotola teki pro gradu -tutkielmansa Helsingin yliopistossa elokuvan filosofiasta. Hänen kiinnostuksensa mediatutkimusta kohden syveni opiskeluaikoina. Ylä-Kotola päätyikin 1990-luvun puolivälissä opettajaksi Lapin yliopistoon, jonka taiteiden tiedekuntaan oli perustettu mediatieteen oppiaine vuonna 1992. Mediatieteen professorina hän aloitti vuonna 1997, jolloin keskeiseksi kysymykseksi tuli oppiaineen määritteleminen taideteollisen alan kontekstissa.

Lue lisää

Haaveilen siitä, että minulla olisi enemmän aikaa ajatella. Työtahti on varsin hektinen ja päiväni on usein aikataulutettu puolen tunnin tai tunnin segmenteille.

Lue lisää