Jouko Lindstedt
Päivän humanisti

Jouko Lindstedt

Jouko Lindstedt on kieliaineen professori, mutta ei minkään tietyn kielen professori. Lisäksi hän on slavisti, joka ei opeta venäjää. Hänen oppiaineensa alana ovat länsi- ja eteläslaavilaiset kielet, joilla on Euroopassa lähes 100 miljoonaa puhujaa. Lindstedt on vuodesta 1969 lähtien harrastanut esperanton kieltä, ja se on hänen perheensä toinen kotikieli.

Jouko Lindstedt

Jouko Sakari Lindstedt
15.7.1955, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1981, filosofian lisensiaatti 1983 ja filosofian tohtori 1985 (slaavilainen filologia), Helsingin yliopisto

Slaavilaisen filologian virkaatekevä professori 1985, vakinainen 1986-

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: bulgarian ja makedonian kehitys Balkanin kielinä; esperanton alkuperä, spontaani muutos ja äidinkielistyminen kontaktikielenä; kielipolitiikka Balkanilla ja Euroopan Unionissa; muinaiskirkkoslaavi ja slaavien muinaisuus; eteläslaavilainen filologia; tempus, aspekti ja evidentiaalisuus. Mukana Helsinki Area & Language Studies -ryhmässä, joka on suuntautunut kielellisen monimuotoisuuden ja kielen ekologian tutkimukseen sekä kenttätyöhön pienten kielten puhujayhteisöissä.

Kuva: Valokuvaamo Helläkoski, Lahti
Tekstit: Jouko Lindstedt ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Balkanista puhuttaessa historian ja politiikan tuntijalle tulevat ensimmäisinä mieleen pienten kansallisvaltioiden katkerat riidat, etnisten ryhmien tulehtuneet välit ja Jugoslavian veriset hajoamissodat. Aluetta on kutsuttu niin "Euroopan orientiksi" kuin "Euroopan ruutitynnyriksi". Mielikuvia hallitsee käsitys alueen hajanaisuudesta. Kielentutkijoiden käsitys Balkanista on aivan toinen.

Lue lisää

Kun minut nimitettiin virkaani vuonna 1986, olin yliopiston nuorin professori. Yliopiston organisaatio on urani aikana muuttunut perin pohjin. Aikoinaan oppiaineiden esimiesten päätösvallassa oli lähinnä kynien ja paperin osto, jopa kirjoituskoneet täytyi erikseen anoa. Nykyään laitoksen johtaja vastaa monen miljoonan euron budjetista ja siitä, että kymmenille ja sadoille opettajille riittää palkkarahat. Tutkintojen ja tieteellisten julkaisujen määriä lasketaan ja tilastoidaan, ja laitokset, tiedekunnat ja kokonaiset yliopistot kilpailevat keskenään.

Lue lisää

Professori Jouko Lindstedt käyttää esperantoa päivittäin omassa perheessään. Hän katsoo sen olevan suomen jälkeen sujuvin kielensä, vaikka hän työkseen tutkii bulgariaa ja makedoniaa. Lindstedtin mukaan useimmat kielentutkijat suhtautuvat esperantoon varovaisesti: ajatus tietoisesti luodusta kielestä tuntuu "luonnollisten kielten" tutkijoiden mielestä omituiselta, tai ainakin kovin epäkiinnostavalta. Itse hän katsoo esperanton olevan osa…

Lue lisää