Johan Reinhold Aspelin
Päivän humanisti

Johan Reinhold Aspelin

Johan Reinhold Aspelin oli suomalaisen muinaistutkimuksen uranuurtaja. Hän oli alansa ensimmäinen suomalainen professori, julkaisi ensimmäisen Suomen esihistoriaa käsittelevän yleisteoksen ja nimitettiin Suomen ensimmäiseksi valtionarkeologiksi. Suurimman elämäntyönsä Aspelin teki Suomen muinaismuistohallinnon luomisessa ja kehittämisessä. Myös nykyisen Suomen kansallismuseon perustaminen oli suurelta osin Aspelinin työn tulosta.

Johan Reinhold Aspelin

1.8.1842, Messukylä – 29.5.1915, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1866, maisteri 1869, lisensiaatti 1876 ja tohtori 1877, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto

Valtionarkeologi 1885–1915
Ylimääräinen pohjoismaisen arkeologian professori 1878–1885, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Genealogi 1878–1882, Ritarihuone
Historiallis-kansatieteellisen museon amanuenssi 1875–1878, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Amanuenssi 1866–1878, Valtionarkisto

Suomen matkailijayhdistyksen johtokunnan jäsen 1887–1892 ja puheenjohtaja 1892–1907
Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1884–1885
Suomen Muinaismustoyhdistyksen sihteeri 1871, 1874–1885 ja esimies 1885–1915

Kunnianosoitukset
Kunniatohtori 1896, Budapestin yliopisto
Kunniajäsenyydet: Wanemuine Lauluselts 1870, Society of Antiquaries (Lontoo) 1885, Gelehtre Estnische Gesellschaft 1888, Pietarin keisarillinen arkeologinen seura 1896
Ranskan akatemian jäsen 1879

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Tomas Sjöblom

Pohjalaisesta pappisperheestä syntyisin oleva Johan Reinhold Aspelin kirjoittautui Keisarilliseen Aleksanterin Yliopistoon vuonna 1862. Hän opiskeli pääasiassa historiaa juuri eläkkeelle jääneen professori Gabriel Reinin välittämän kansallisromantiikan ja fennofilian hengessä. Rein oli rohkaissut opiskelijoitaan tutkimaan Suomen varhais- ja esihistoriaa, mistä myös nuori Aspelin innostui.

Aspelin valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1866. Hän jatkoi…

Lue lisää

Suomensukuisten kansojen muinaisjäännöksiä käsittelevän kuva-atlaksen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1877. Sen toimittaja Johan Reinhold Aspelin nimitettiin seuraavana vuonna pohjoismaisen arkeologian ylimääräiseksi professoriksi. Aspelinista, Suomen ensimmäisestä koulutetusta muinaistutkijasta, tuli Suomen ensimmäinen arkeologian professori. Professuurinsa aikana hän puhui useita kertoja vakinaisen arkeologian professuurin perustamisen puolesta, mikä toteutui kuitenkin vasta hänen elinaikansa jälkeen, vuonna 1921.

Lue lisää

Helsingin yliopiston tiedekuntien istuntosalissa perustettiin 1. lokakuuta 1870 Suomen Muinaismuisto-Yhtiö. Yhdistyksen tavoitteena oli luoda edellytyksiä muistomerkkien suojelulle ja muinaistutkimuksen käynnistämiselle sekä herättää kansassa kiinnostusta muinaismuistoja kohtaan.

Lue lisää