Jan von Plato
Päivän humanisti

Jan von Plato

Jan von Platon johtotähtenä on ollut loogikko ja filosofi Bertrand Russellin lausuma, jonka mukaan "universumi ei tunnusta universiteetin rajoja." Hän on asiaa sen kummemmin pohtimatta julkaissut artikkeleita filosofian, matematiikan ja tieteen historian lehdissä. Tavoite "kirjoittaa seitsemän kirjaa" on lähellä, niitä on nyt valmiina viisi tai kuusi laskutavasta riippuen.

Jan von Plato

23.6.1951, Helsinki

Filosofian maisteri 1975 (matematiikka), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1980 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto

Filosofian (ruotsinkielinen) professori 2000–, Helsingin yliopisto


Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Logiikka, epistemologia, tieteen historia

Kuva: Jan von Platon kuva-arkisto
Tekstit: Jan von Plato (Tomas Sjöblom, toim.)

Synnyin Helsingissä vuonna 1951, ja elin lapsuuteni utopistisessa puutarhakaupunki Tapiolassa. Sieltä käsin kävin ensin saksalaista koulua Malminkadulla. Sitten minut laitettiin veljeni kanssa suomenkieliseen yhteiskouluun, joka sattui olemaan ihan kodin vieressä. Hän oli nimittäin saanut vanhempani hermostumaan sanomalla suomenkieliselle äidilleni: "Mutti hei, nyt Janne schraibesi mun Rechnenheftiin!"

Lue lisää

Vuonna 1986 ajattelin nuorena dosenttina, että opiskelijoille olisi hyväksi heille passiivisen luennoinnin sijasta osallistua puhdasta uteliaisuutta edistävään seminaariin. Esittelin siellä erilaisia asioita, ja osallistujat samoin. Aika pian totesin, että pari heistä oli kullan arvoisia, ja jatkoimme esittämäni, tukholmalaisen Per Martin-Löfin keksimän, niin sanotun tyyppiteorian parissa.

Lue lisää

Jossain vaiheessa sain tarpeekseni todennäköisyysteorian filosofian ja kehityksen tutkimuksesta ja jonkun mieleen tulleen idean perusteella ajauduin kuin vahingossa sellaisiin aiheisiin kuten geometrian perusteet. Tämä johti taas hyvin spesifiin avoimeen ongelmaan loogis-matemaattisten järjestelmien todistusteoriassa, jonka keksin, mutta jota en osannut ratkaista. Sara Negri sen sijaan osasi; hän oli seurannut alan kurssia Amsterdamissa vuonna 1992, viitisen vuotta aikaisemmin. Pian kävi ilmi, että hänen tulostaan oli yleisesti pidetty mahdottomana!

Lue lisää

Jos kysymyksen esittäjällä on taskussaan puhelin tai kädessään tabletti tms., sanon: Sinulla ei olisi tuota, eikä meillä tätä informaatioyhteiskuntaa, jos Kurt Gödel ja kumppanit eivät olisi 20- ja 30-luvuilla miettineet ankarasti logiikan ja aritmetiikan perusteiden kysymyksiä. Näistä pohdinnoista syntyivät formaalisen kielen ja laskennan käsitteet ja teoriat, niistä taas ohjelmointikielet ja algoritminen laskenta.

Lue lisää