Jan Lindström
Päivän humanisti

Jan Lindström

Jan Lindström on nordisti, joka on suuntautunut ruotsin kieleen ja suomenruotsiin. Pääasiassa hän on tutkinut vuorovaikutuslingvistiikkaa, eli sitä, kuinka kieli toimii sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Opiskeluaikanaan Lindströmillä ei ollut minkäänlaisia visioita yliopistourasta. Kun omaa tutkimusta vaativat kurssit tuntuivat antoisimmilta, hän löysi itsensä kuitenkin pian akateemiselta polulta. Nykyään Lindström on pohjoismaisten kielten professori.

Jan Lindström

Jan Krister Lindström
12.4.1964, Helsinki

Filosofian maisteri 1990 (pohjoismaiset kielet), filosofian lisensiaatti 1993 ja filosofian tohtori 1999, Helsingin yliopisto

Pohjoismaisten kielten assistentti 2002–2004, vt. professori 2005, 2007–2008, professori 2008-, Helsingin yliopisto
Humanistisen tiedekunnan varadekaani 2010–2013, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitoksen johtaja 2006–2009, Helsingin yliopisto
Tutkijatohtori Samtalsspråkets grammatik – Grammar in Conversation -projektissa 2002–2005, Helsingin yliopisto (Riksbankens Jubileumsfond)

Kielitieteellisen toimikunnan jäsen 1998-, Svenska litteratursällskapet i Finland

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Vuorovaikutuslingvistiikka, kielikontaktit ja suomenruotsi, konstruktiokielioppi, kielipolitiikka

Palkinnot
Oskar Öflunds stiftelse -säätiön suuri palkinto 2012
Svenska litteratursällskapet i Finlandin palkinto tieteellisestä monografiasta 2009
Svenska litteratursällskapet i Finlandin palkinto väitöskirjasta 2000

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Jan Lindström (Tomas Sjöblom, toim.)
Kääntänyt Tomas Sjöblom

Olen pohjoismaisten kielten professori, kuten oppiainetta perinteisesti nimitetään. Oikeastaan alan professorit ovat yleensä suuntautuneita kansalliseen pohjoismaiseen kieleensä. Tanskalainen professori tutkii pääasiassa tanskaa, ruotsalainen ruotsia ja norjalainen norjaa – ja Suomessa tutkitaan ruotsia, kun se on toinen kansalliskielemme.

Lue lisää

Käsite vuorovaikutuslingvistiikka syntyi 2000-luvun vaihteessa, kun tutkimuksissa alettiin yhdistää analyysejä kielestä ja sosiaalisista rakenteista keskustelukielessä. Käsitteellä tarkoitetaan sellaista käytännöllisesti suuntautunutta ja keskusteluanalyysiin pohjautuvaa kielentutkimusta, joka 1980-luvulla yleistyi kielitieteilijöiden parissa.

Lue lisää

Opiskeluaikana minulla ei ollut minkäänlaisia visioita siitä, että jäisin yliopistoon ja ryhtyisin tutkijaksi. Ehkä siinä oli kyse vain huonosta itsetuntemuksesta. Nimittäin juuri sellaiset kurssit, joilla vaadittiin omaa tutkimusta (ja omaa ajattelua!), antoivat isoimmat kiksit.

Lue lisää