Hanna Lehti-Eklund
Päivän humanisti

Hanna Lehti-Eklund

Hanna Lehti-Eklund on pohjoismaisten kielten professori, jonka sydäntä lähellä on ruotsin kielen oppiminen sekä sen tutkimus. Häntä kiinnostavat myös pienet tärkeät sanat kuten "nå" ja "att" sekä niiden tehtävät menneisyyden ja tämän hetken kielenkäytössä. Hanna Lehti-Eklund toimii Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen johtajana 2014–2017.

Hanna Lehti-Eklund

Hanna Maria Lehti-Eklund
18.10.1957, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1981 ja filosofian tohtori 1990 (pohjoismaiset kielet), Helsingin yliopisto.

Pohjoismaisten kielten professori 2005-, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen johtaja 2014-, Helsingin yliopisto

Tutkimusteemat:
Ruotsi toisena ja vieraana kielenä (erityisesti suullinen vuorovaikutus ja luokkahuonekeskustelut) sekä ruotsin kielen historia ja kielellinen muutos, esimerkiksi kieliopillistuminen ja diskurssipartikkelien funktiot (nu, nå, alltså).

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Sasa Tkalcan
Tekstit: Hanna Lehti-Eklund (Kaija Hartikainen, toim.)

Ruotsin kielen opetuksesta suomenkielisissä kouluissa käydään jatkuvasti julkista keskustelua. Professori Hanna Lehti-Eklund on ollut kiinnostunut siitä, mitä koululaiset ja opettajat itse ajattelevat ruotsin opetuksesta ja opiskelusta sekä mitkä seikat kouluyhteisössä tukevat opetusta.

Lue lisää

Parhaat hetkeni Helsingin yliopistossa liittyvät yhteiseen toimintaan eri ihmisten kanssa: opiskelijoiden, opettajien, jatko-opiskelijoiden, kollegoiden, hallintoväen. Olen nauttinut opetuksesta ja opiskelijoiden ohjauksesta, jossa jatkuvasti itse oppii jotakin. Yhdessä kirjoittaminen kollegoiden kanssa on myös ollut antoisaa.

Lue lisää