Arto Haapala
Päivän humanisti

Arto Haapala

Estetiikan professori Arto Haapala on kiinnostunut paitsi taideteoksista niiden moninaisissa ilmenemismuodoissaan myös arkisten ilmiöiden esteettisestä problematiikasta. Hän on Suomen Estetiikan Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin neuvottelukunnan puheenjohtaja. Hänellä on luottamustehtäviä monissa kansainvälisissä järjestöissä. Haapala uskoo esteettisten arvojen voimaan: ne ovat keskeisiä tekijöitä ihmisen hyvinvoinnissa ja tärkeitä myös elinympäristöämme koskevassa päätöksenteossa.

Arto Haapala

Arto Kalervo Haapala
3.1.1959, Helsingin mlk

Humanististen tieteiden kandidaatti 1982 (teoreettinen filosofia) ja filosofian maisteri 1984 (estetiikka), Helsingin yliopisto
PhD 1988 (Philosophy), Birkbeck College, University of London
Estetiikan dosentti 1989–, Helsingin yliopisto

Estetiikan professori 2000–, Helsingin yliopisto
Visiting Professor in Philosophy 2015, Universidad de Murcia, Espanja
Estetiikan määräaikainen professori 1995–2000, Helsingin yliopisto
Affiliated Professor in Philosophy 2001, Temple University, USA
Visiting Professor in Philosophy 1999–2000, Lancaster University, UK
Varttunut tutkija 1999–2000 ja vanhempi tutkija 1993–1995, Suomen Akatemia
Estetiikan assistentti 1989–1993, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: taideteosten ontologiset kysymykset, taiteen tulkinta, arjen estetiikka, esteettinen hyvinvointi

Palkinnot
Suomen Estetiikan Seuran Yrjö Hirn-palkinto 2004

Kuva: Heikki Tuuli
Tekstit: Arto Haapala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Arjen estetiikka on kasvava estetiikan haara, jossa taiteen ulkopuolista esteettistä todellisuutta tutkitaan filosofisin keinoin. Arki tässä voi tarkoittaa arjen esineitä ja ympäristöjä, mutta se voi yhtä hyvin merkitä sitä asennetta ja kokemisen tapaa, joka syntyy kun ollaan totutussa ja turvallisessa arjessa. Jälkimmäisessä näkökulmassa korostuu se, että mikä tahansa voi olla arkista, myös taide.

Lue lisää

Professori Arto Haapala toimi pitkään Alfred Kordelinin säätiön päättävissä elimissä. Suomen Estetiikan Seuran puheenjohtajana hän toimi yhteensä kaksitoista vuotta. Haapala on kehittänyt aktiivisesti myös Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin toimintaa: yksi järjestön keskeisistä toimintamuodoista on kansainvälisten kesäkongressien järjestäminen, ja näistä tapahtumisista onkin tullut monella tavalla merkittäviä tieteellisen kanssakäymisen tapoja.

Lue lisää

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä kun aloitin estetiikan professorina Helsingin yliopistossa. 1990-luvun puolivälissä taloudellinen lama oli (silloinkin) pahimmillaan ja estetiikan oppiaineen olemassaolo aidosti vaakalaudalla. Edeltäjäni oli jäänyt eläkkeelle henkilökohtaisesta ylimääräisestä professuurista, eikä määrärahoja estetiikan professuurin jatkamiseen tuntunut löytyvän. Väliaikaiseksi pelastukseksi tuli 5-vuotinen pooliprofessuuri, joka kantoi vaikeimpien aikojen yli.

Lue lisää