Takaisin

Henry Bacon

George Henry Aslak Bacon
4.12.1957, Helsinki

Filosofian kandidaatti ja filosofian lisensiaatti 1990 ja filosofian tohtorin 1994 (teatteritiede), Helsingin yliopisto

Elokuva- ja televisiotutkimuksen professori 2004-, Helsingin yliopisto

Aiemmat työtehtätävät: Projektipäällikkö 2003–2004 ja tutkija 1999–2003 Suomen elokuva-arkisto; TV- ja elokuvatutkimuksen ma. yliassistentti vuonna 1994 sekä ma. apulaisprofessori 1995–1998 Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksella. Lisäksi työskennellyt tuntiopettajana Helsingin yliopistossa ja Sibelius Akatemiassa sekä vapaana toimittajana. Helsingin yliopiston teatteritieteen dosentti 1995- ja elokuva- ja televisiotutkimuksen opintokokonaisuuden vastuuhenkilö teatteritieteen oppiaineessa 1996-.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Audiovisuaalinen kerronta, elokuvan suhde muihin taiteisiin, transnationaali elokuvahistoria, kuvitteellisen väkivallan lumo, näyttelijäntyö elokuvassa ja oopperan historia

Tutkimusprojektit: Johtanut vuosina 2011–2014 Suomen Akatemian tutkimusprojektia A Transnational Finnish Cinema

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 2006 teoksesta Seitsemäs taide – elokuva ja muut taiteet
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki 6.12.2007

Profiilikuva: Mika Federley
Tekstit: Henry Bacon, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Haaveeni oppialani tulevaisuuden suhteen

Harras ammatillinen toiveeni on, että tutkimuskentällä vapauduttaisiin sitä tarpeettomasti rajoittavasta nurkkakuntaisuudesta, sokeasta pitäytymisestä kerran jossakin tutkimuksen vaiheessa muodissa olleisiin paradigmoihin ja ylimalkaisesta suhtautumisesta kaikkiin muihin lähestymistapoihin.

Ymmärtääksemme ylipäätään mitään inhimillistä toimintaa meidän on tarkasteltava sitä monikerroksisena ja monitahoisena ilmiönä. Se ei ole tyydyttävästi selitettävissä ja ymmärrettävissä minkään yksittäisen suuntauksen puitteissa. Elokuvan osalta tämä tarkoittaa kulturalististen ja kognitivististen tutkimusparadigmojen tarkastelemista toisiaan täydentävinä pikemminkin kuin toisilleen vastakkaisina lähestymistapoina.

Näitä ajatuksia professori Henry Bacon on kehitellyt muun muassa seuraavissa artikkeleissaan:

Professori Henry Baconin yksi intohimo on kulttuurimatkailu. Kuvassa hän on Baganin temppelialueella Myanmarissa. Kuva: Henry Baconin yksityisarkisto.​
Professori Henry Baconin yksi intohimo on kulttuurimatkailu. Kuvassa hän on Baganin temppelialueella Myanmarissa. Kuva: Henry Baconin yksityisarkisto.​
Takaisin