Takaisin

Fred Karlsson

Fred Göran Karlsson
17.2.1946, Turku

Filosofian maisteri, Åbo Akademi 1969 (suomen kieli) ja Turun yliopisto (fonetiikka)
Master of Arts 1972 (linguistics), University of Chicago
Filosofian tohtori 1974 (fonetiikka), Turun yliopisto
Suomen kielen dosentti 2012–, Helsingin yliopisto

Yleisen kielitieteen emeritusprofessori 2012–, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen professori 1980–2012, Helsingin yliopisto
Yleisen kielitieteen apulaisprofessori 1979–1980, Turun yliopisto
Nuorempi tutkija 1976–1978, Suomen Akatemia
Suomen kielen vt. apulaisprofessori 1975, Åbo Akademi
Fonetiikan lehtori 1973–74, Göteborgin yliopisto
Fonetiikan vt. professori 1973, Turun yliopisto
Fonetiikan assistentti 1969, Jyväskylän yliopisto

Julkaisut
Tutkimusalat: fonologia, morfologia, syntaksi, automaattinen lauseenjäsennys, kielten kompleksisuus, korpuslingvistiikka, kielitieteen historia ja suomen kielioppi

Jäsenyydet
Suomen Tiedeseura 1984
Academia Europaea 1988 (
Kungl. Vetenskaps- Societeten i Uppsala 2005
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2008

Huomionosoitukset
Suomen Tietotekniikkaliiton ”Vuoden 1988 tietotekniikkatuote” (yhdessä Kimmo Koskenniemen kanssa)
Oskar Öflundin säätiön kunniapalkinto 1988
Suomen Tiedeseuran E. J. Nyströmin palkinto 1996
Professoriliiton ”Vuoden professori” 1998
Suomen Leijonan ritarikunnan komentajanmerkki 2003
Suomen kulttuurirahaston kunniapalkinto 2013
Juhlakirja A Man of Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19, 2006. Toim. Urho Määttä ja Jussi Niemi. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys r.y.

Kuva: Sylvi Soramäki-Karlsson
Tekstit: Fred Karlsson (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Parhaat muistoni Helsingin yliopistosta

Olen ollut mukana ohjaamassa yli 25 väitöskirjaa. Moni väittelijä on (tai on ollut) professorina tai yliopistonlehtorina koti- tai ulkomailla, esimerkiksi Marja Leinonen slaavilaisessa filologiassa, Martti Nyman klassillisessa filologiassa, Kimmo Koskenniemi tietokonelingvistiikassa, Anneli Pajunen ja Tapani Kelomäki suomen kielessä, Kari Pitkänen englannin kielessä, Liisa Tiittula saksan kielessä, Matti Miestamo yleisessä kielitieteessä, Irmeli Helin käännöstieteessä, Lotta Aunimo bantukielissä ja Antti Arppe kvantitatiivisessa kielitieteessä.

Yleisen kielitieteen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu uhanalaisten kielten dokumentointi. On palkitsevaa auttaa pienten kansansirpaleiden ja vähemmistöjen kielten taltiointia ja perusselvittelyä. Tällaisia väitöskirjoja ovat kirjoittaneet muun muassa Liisa Berghäll Uuden-Guinean mauwakesta, Chris Pekka Wilde Nepalin rajbanshista ja Päivi Rainò suomalaisesta viittomakielestä.

Kimmo Koskenniemen kanssa teimme monitieteistä yhteistyötä 30 vuotta. Yhdessä ja kollegojemme kanssa saimme tietokone- ja korpuslingvistiikan nousuun. Tästä ilmiöstä Koskenniemi on kertonut osan omassa 375 Humanistia -esittelyssään 26.10.2015. Yleisen kielitieteen laitoksella toimi kaksi Suomen Akatemian ja Helsingin yliopiston rahoittamaa huippuyksikköä, tietokonelingvistiikan tutkimusyksikkö 1985–1994 ja monikielisen kieliteknologian tutkimusyksikkö 1995–1999. Huippuyksikköjen työllistävä vaikutus oli ainakin 150 henkilötyövuotta.

Raili Ojala toimi viittomakielen tulkkina professori Fred Karlssonin virkaanastujaisissa vuonna 1980. Kuva: Juha Jarva, Helsingin yliopiston kuvalaitos.

Aloittaessani professorina vuonna 1980 olin päättänyt panostaa viittomakielen tunnetuksi tekemiseen. Kuurojen Liiton tulkki Raili Ojala tulikin pieneen juhlasaliin tulkkaamaan viittomakielellä virkaanastujaisluentoni, ja lisäksi hän tulkkasi (etukäteisvalmisteluitta!) tähtitieteenkin tuoreen professorin Kalevi Mattilan luennon. Virkaanastujaisesitelmiä oli salissa kuuntelemassa muun muassa koko silloinen suuri konsistori, siis periaatteessa kaikki yliopiston professorit. Vuosia tämän jälkeenkin monet mainitsivat minulle tuona päivänä ymmärtäneensä, että viittomakieli on todellinen kieli.

Muistelen ilolla opiskelijaa, jonka tapasin Rautatientorilla myöhäisenä talvi-iltana 1990-luvun alussa. Hän tokaisi: ”Tiedätkö, vaikka cumu jäi kesken, mulla on hyötyä yleisen kielitieteen opinnoista, kun opetan Teatterikorkeakoulussa rumpujen soittoa”.

Presidentti Urho Kekkosen antama valtakirja professorin virkaan 9.5.1980.

 

Takaisin