Takaisin

Tiina Onikki-Rantajääskö

27.7.1960, Mikkeli

Filosofian kandidaatti 1990, filosofian lisensiaatti 1995 ja filosofian tohtori 2001 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Suomen kielen dosentti 2003, Helsingin ja Oulun yliopisto

Suomen kielen professori 2013-, Helsingin yliopisto
Suomen kielen yliopistonlehtori 2005–2013, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusinfrastruktuurihanketta Tieteen kansallinen termipankki rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin yliopisto. Tieteen termipankki on hyväksytty merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden tiekartalle yhteistyössä Fin-Clarinin kanssa.

Tutkimushanketta Suomen kielen kognitiivista kielioppia sukukielten kehyksessä rahoittaa Koneen Säätiön kieliohjelma vuosina 2012–2016.

Kuva: Ari Aalto
Teksti: Tiina Onikki-Rantajääskö ja Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Tieteen termit talkoistamisella kaikkien käyttöön

Tiina Onikki-Rantajääskö on Helsingin yliopiston suomen kielen professori ja johtaa Tieteen kansallinen termipankki -tutkimushanketta. Tieteen termipankkiin kootaan vähitellen kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen erikoissanastoa helposti päivitettävään tietokantaan.

– Tieteen termipankki karttuu rajoitetun talkoistamisen, ns. crowd-sourcing, menetelmällä siten, että kunkin alan tutkijat hankkivat oman alansa asiantuntijaoikeudet ja voivat siten suoraan muokata termitietoja. Termipankkiin kootaan näin termejä, määritelmiä ja käännösvastineita, kertoo Onikki-Rantajääskö.

Tällaisen semanttisen mediawiki-alustan käyttäminen laajamittaisessa termityössä on innovaatio kansainvälisestikin. Se mahdollistaa tieteellisen käsitteenmuodostuksen läpinäkyväksi tekemisen kaikille tieteestä kiinnostuneille.

– Jokaiselta sivulta avautuu keskustelumahdollisuus, jota voidaan hyödyntää myös tieteidenväliseen neuvotteluun esimerkiksi siitä, vastaavatko usealla tieteenalalla käytetyt termit määritelmiltään ja käyttöaloiltaan toisiaan. Tämä kaikki avaa uudenlaisia mahdollisuuksia terminologiaa ja käsitteenmuodostusta koskevalle tutkimukselle.

Lisätietoa:

Tiina Onikki-Rantajääskö esittelemässä Tieteen termipankkia Tieteen päivillä 2013.​​
Tiina Onikki-Rantajääskö esittelemässä Tieteen termipankkia Tieteen päivillä 2013.​​

 

Takaisin