Tillbaka

Sakari Siltala

Lauri Touko Sakari Siltala
28.10.1984 Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 2008, filosofie magister 2010, filosofie doktor 2013 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet

Förlagsaktiebolaget Siltala 2008– (arbetar som förlagsredaktör och säljer utgivningsrättigheter utomlands)

Historiker sedan 2010, har skrivit historiker för skogsindustrikoncernen Metsä Group (2010–2013), Helsingfors Handelslag Elanto (2013–2015) och tidskriften Suomen Kuvalehti (2014–2016)

Forskningsteman
Ekonomi och kapitalism; kooperativ verksamhet, skogsindustri, karteller och konkurrenslagar, handel, pressen

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Bild: Sakari Siltala
Text: Sakari Siltala och Tero Juutilainen (red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Johan Franzon

Företagshistorisk forskning

Efter att ha slutfört min pro gradu-avhandling i kulturhistoria 2010, fick jag ett arbetserbjudande av professor Markku Kuisma och blev därmed insatt i företagshistoria. Medan jag som forskningsassistent rotade i arkiv och gjorde intervjuer, klarnade ämnet för min doktorsavhandling. Jag skrev avhandlingen under Kuismas, professor Niklas Jensen-Eriksens och docent Teemu Keskisarjas handledning. I avhandlingen behandlar jag kooperationens roll under den finländska kapitalismens brytningstid från 1980-talet till 2000-talet. Doktorsavhandlingen var en del av ett projekt där också Kuismas, Keskisarjas och mitt gemensamma verk Paperin painajainen (2014), en historik över skogsindustrikoncernen Metsä Group, kom till.

Boken gav upphov till mer arbete. En forskningsgrupp som bestod av Kuisma, Keskisarja, min kollega Anitra Komulainen och mig själv skrev Kapinallinen kauppa, ett historiskt verk om den kooperativa affären Helsingfors Handelslag Elanto. Projektet ger en bild av den finländska detaljhandelns utveckling och centralisering, av förhållandet mellan politik och handel samt av andelsaffärens betydelse för Helsingforsregionen under hela 1900-talet. Boken kommer att ges ut hösten 2015.

För närvarande forskar jag i den hundraåriga tidskriften Suomen Kuvalehtis historia under åren 1966–2016. Jag utreder vilken roll tidningen har spelat och hurdan betydelse den har haft vid de mest avgörande vändpunkterna i Finlands historia och under olika skeden i den finländska medievärlden.

Samtidigt arbetar jag också i bokbranschen på förlagsaktiebolaget Siltala, där jag är verksam som förlagsredaktör och ansvarar för att sälja utgivningsrättigheter utomlands.

Sakari Siltalas doktorsavhandling ”Puu-Valion nousu ja uho – Murtuva yhteistyökapitalismi ja osuusaate 1982–2004”. Omslagslayout: Susanna Appel.

 

Tillbaka