Tillbaka

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofie kandidat 1974 (nordisk filologi), magister 1974, licentiat 1983 (nordiska språk), doktor 1989, Helsingfors universitet
Edsvuren translatorsexamen (finska–svenska) 1976
Ämneslärarutbildning 1974–1975, Helsingfors universitet

Professor i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
tf. professor i svensk översättning 2009–2011, universitetslektor i svenska (inriktning översättningsforskning) 2004–2009, Helsingfors universitet

Docent i nordiska språk 2005–, Uleåborgs universitet
Prefekt för Institutionen för översättningsvetenskap 2000–2003, tf. professor i svensk översättning och tolkning 2000–2004, Helsingfors universitet
Stipendieforskare 1994–1996
Lektor 1991–2004, tf. biträdande professor i svensk översättning och tolkning 1991–1994, Helsingfors universitet
Assistent i nordiska språk 1983–1988 och 1988–1991, Helsingfors universitet
Timlärare, tf. lektor, tf. assistent, tf. biträdande professor i nordiska språk 1975–1983, 1990, Helsingfors universitet

Medlem av vetenskaplig nämnd, International Semiotics Institute 2014–
Medlem av vetenskaplig nämnd och redaktionsnämnd, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Forskningsansvarig i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
TraST-forskargemenskapen vid Helsingfors universitet, forskare, medlem av styrgruppen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, forskare 2012–
IASS/AIS International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 i Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet 2000–
Nordic Association for Semiotic Studies, styrelsemedlem 1999–2012
Det nationella nätverksuniversitetet i semiotik, medlem av styrgruppen, lärare, forskare 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, medlem av styrgruppen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, finansierad av Kouvola stad, projektledare, forskare 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), forskare 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, forskare (ESR-projekt) 1999–2000

Vice ordförande för Semiotiska sällskapet i Finland 1997–
Språkexpert i svenska vid olika ministerier 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY 1993–1996 och Republikens presidents kansli 1994–1999

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Språk-, litteratur- och översättningsforskning, socio- och kultursemiotik

Pris och utmärkelser
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Forskningsgemenskapens tjänstemedalj i guld 2014
Festskrift 60-årsdagen till ära 5.9.2009
”Oscar-priset” i semiotik 2006
Semiotiska sällskapet i Finlands hedersmedlem 2006
Helsingfors universitets Årets prefekt-pris 2001

Bild: Ari Aalto
Text: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, red.)

Upptäckarglädje och humanismen som livshållning

Professorn och författaren Björn Larsson skriver i sin novellsamling Filologens dröm. Berättelser om upptäckarglädje (2008) om olika forskares dröm att göra den banbrytande upptäckten som förändrar världen, men också om deras mänsklighet och omänsklighet, deras drömmar, förhoppningar, besvikelser och framgångar.

Läs t.ex. berättelserna om Filologens dröm, Lingvistens sista föreläsning och Kosmologen som fick annat att tänka på. I likhet med forskarna i novellerna är min dröm att ”göra den banbrytande upptäckten som förändrar världen” och om vetenskapens klara och höga värld som stjärnhimmeln ovanför oss, men också …

  • att universitetsstudierna vore en hjärtats och hjärnans utbildning som bygger dels på akademisk frihet, dels på ansvar och globaletik. ”Kunskaper och färdigheter blir bildning först i och med att de uppfostrar människan till att i hela sitt tänkesätt och handlande lägga i dagen den vidsynthet, objektivitet och rättrådighet, som följer av sanningskravet.”, skriver Georg Henrik von Wright i Humanismen som livshållning 1978
  • att universitetet förmår att utbilda ”renässansmänniskor” som i den akademiska frihetens anda lär sig olika gränsöverskridanden och interdisciplinärt helhetstänkande
  • att utbildningen inom mitt eget område, översättning mellan våra nationalspråk finskan och svenskan, och över huvud utbildning i språk ska bygga på en gedigen allmänbildning och studier i linje med den humanistiska traditionen om studia humanitatis: studier i språk, litteratur, kultur, historia, retorik, moral och filosofi, discipliner som är oumbärliga för att vi ska förstå språk i dess olika kontexter
  • att jag kunde skapa ett interdisciplinärt och virtuellt semiotiskt forum, Humanistit ilman rajoja – Humanister utan gränser – Humanists without Borders, med syfte att främja humanismen som livshållning genom ord och handling. Där skulle olika discipliner mötas och språk vara navet. För mig är semiotiken en mångvetenskaplig teori och praktik om betydelse och kommunikation. ”Semiotics studies all forms of communication. By analyzing cross-cultural misunderstandings it promotes the self-understanding of mankind.”, sade president Martti Ahtisaari som beskyddare för den nionde världskongressen i semiotik i Helsingfors 2007. Ahtisaari fick Nobels fredspris 2008 och konstaterade i sitt Nobeltal att alla konflikter kan lösas i världen om bara viljan finns.
Deltagare i Humanister utan gränser-symposiet år 2012.

 

Tillbaka