Tillbaka

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofie kandidat 1974 (nordisk filologi), magister 1974, licentiat 1983 (nordiska språk), doktor 1989, Helsingfors universitet
Edsvuren translatorsexamen (finska–svenska) 1976
Ämneslärarutbildning 1974–1975, Helsingfors universitet

Professor i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
tf. professor i svensk översättning 2009–2011, universitetslektor i svenska (inriktning översättningsforskning) 2004–2009, Helsingfors universitet

Docent i nordiska språk 2005–, Uleåborgs universitet
Prefekt för Institutionen för översättningsvetenskap 2000–2003, tf. professor i svensk översättning och tolkning 2000–2004, Helsingfors universitet
Stipendieforskare 1994–1996
Lektor 1991–2004, tf. biträdande professor i svensk översättning och tolkning 1991–1994, Helsingfors universitet
Assistent i nordiska språk 1983–1988 och 1988–1991, Helsingfors universitet
Timlärare, tf. lektor, tf. assistent, tf. biträdande professor i nordiska språk 1975–1983, 1990, Helsingfors universitet

Medlem av vetenskaplig nämnd, International Semiotics Institute 2014–
Medlem av vetenskaplig nämnd och redaktionsnämnd, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Forskningsansvarig i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
TraST-forskargemenskapen vid Helsingfors universitet, forskare, medlem av styrgruppen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, forskare 2012–
IASS/AIS International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 i Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet 2000–
Nordic Association for Semiotic Studies, styrelsemedlem 1999–2012
Det nationella nätverksuniversitetet i semiotik, medlem av styrgruppen, lärare, forskare 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, medlem av styrgruppen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, finansierad av Kouvola stad, projektledare, forskare 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), forskare 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, forskare (ESR-projekt) 1999–2000

Vice ordförande för Semiotiska sällskapet i Finland 1997–
Språkexpert i svenska vid olika ministerier 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY 1993–1996 och Republikens presidents kansli 1994–1999

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Språk-, litteratur- och översättningsforskning, socio- och kultursemiotik

Pris och utmärkelser
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Forskningsgemenskapens tjänstemedalj i guld 2014
Festskrift 60-årsdagen till ära 5.9.2009
”Oscar-priset” i semiotik 2006
Semiotiska sällskapet i Finlands hedersmedlem 2006
Helsingfors universitets Årets prefekt-pris 2001

Bild: Ari Aalto
Text: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, red.)

Att översätta kulturer och världar

Under studietiden i början av 1970-talet träffade jag många karismatiska professorer, lärare och författare på Nordica. De gjorde att jag började intressera mig dels för det etymologiska, det historiska ursprunget, dels för den svenska, finlandssvenska och den nordiska litteraturen.

Jag utexaminerades snabbt, redan 1974, auskulterade ett år senare, och plötsligt hade jag fattat beslutet att skriva en licentiatavhandling om begreppet vetenskap (1983). Jag kom som filolog och lingvist in på nya interdiscipliner som vetenskapernas vetenskap, science studies, dvs. hur man inom olika discipliner utforskar lärdomens och vetenskapens historia. Översättning och översättningsforskning har ingått i mitt akademiska liv sedan 1970-talet, först i form av studier, senare i min undervisning vid Helsingfors universitet – snart alltså i ett halvt sekel!

Nordica finns numera i Forsthusets fjärde våning. Foto: Pirjo Kukkonen.

Av de stora forskningsprojekten är doktorsavhandlingsprojektet 1983–1989 Från konst till vetenskap. Begreppet vetenskap och dess språkliga uttryck i svenskan under 400 år (1989) ett stort historiskt och kulturhistoriskt projekt som genom lexikografi, etymologi, filologi och begreppsanalyser följer företeelsen vetenskap och det vetenskapliga språkets utveckling under perioden 1400–1900-talet. Projektet förde mig till Lunds universitet i slutet av 1970-talet, och till Svenska Akademiens ordboksredaktion som då höll till på UBs vind (Universitetsbiblioteket i Lund).

Jag minns än i dag hur det doftade av ord när jag steg in på ordboksredaktionen med sina hyllmeter av skjuthyllor med ord, ordkapslar, dvs. belägg med ord. Sommarmånaderna brukade jag vistas där och för hand skriva av belägg på ord som vetenskap och kunskap som ingick i mitt semantiska fält 1400–1976.

När storprojektet kring doktorsavhandlingen var färdigt år 1989, var det dags att forska i någonting helt annat, i andra begrepp. Denna gång handlade det om tystnad som språk- och kulturspecifikt fenomen, om kärlek, nostalgi och melankoli i litteraturen. Forskningen resulterade i flera artiklar och i monografin Kielen silkki. Hiljaisuus ja rakkaus kielen ja kirjallisuuden kuvastimessa (1993, sv. ”Språkets silke. Tystnad och kärlek i språkets och litteraturens spegel”) med bl.a. analyser av Henry och Oscar Parlands, Tove Janssons, Märta Tikkanens, Marianne Alopaeus, Gösta Ågrens och Tito Collianders texter.

Alexander Tondeurs gipsskulptur från Berlin 1891. Helsingfors universitetsmuseum.

 

Tillbaka