Tillbaka

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofie kandidat 1974 (nordisk filologi), magister 1974, licentiat 1983 (nordiska språk), doktor 1989, Helsingfors universitet
Edsvuren translatorsexamen (finska–svenska) 1976
Ämneslärarutbildning 1974–1975, Helsingfors universitet

Professor i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
tf. professor i svensk översättning 2009–2011, universitetslektor i svenska (inriktning översättningsforskning) 2004–2009, Helsingfors universitet

Docent i nordiska språk 2005–, Uleåborgs universitet
Prefekt för Institutionen för översättningsvetenskap 2000–2003, tf. professor i svensk översättning och tolkning 2000–2004, Helsingfors universitet
Stipendieforskare 1994–1996
Lektor 1991–2004, tf. biträdande professor i svensk översättning och tolkning 1991–1994, Helsingfors universitet
Assistent i nordiska språk 1983–1988 och 1988–1991, Helsingfors universitet
Timlärare, tf. lektor, tf. assistent, tf. biträdande professor i nordiska språk 1975–1983, 1990, Helsingfors universitet

Medlem av vetenskaplig nämnd, International Semiotics Institute 2014–
Medlem av vetenskaplig nämnd och redaktionsnämnd, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Forskningsansvarig i svensk översättning 2011–, Helsingfors universitet
TraST-forskargemenskapen vid Helsingfors universitet, forskare, medlem av styrgruppen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, forskare 2012–
IASS/AIS International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 i Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen, Helsingfors universitet 2000–
Nordic Association for Semiotic Studies, styrelsemedlem 1999–2012
Det nationella nätverksuniversitetet i semiotik, medlem av styrgruppen, lärare, forskare 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, medlem av styrgruppen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, finansierad av Kouvola stad, projektledare, forskare 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), forskare 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, forskare (ESR-projekt) 1999–2000

Vice ordförande för Semiotiska sällskapet i Finland 1997–
Språkexpert i svenska vid olika ministerier 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY 1993–1996 och Republikens presidents kansli 1994–1999

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsteman: Språk-, litteratur- och översättningsforskning, socio- och kultursemiotik

Pris och utmärkelser
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Forskningsgemenskapens tjänstemedalj i guld 2014
Festskrift 60-årsdagen till ära 5.9.2009
”Oscar-priset” i semiotik 2006
Semiotiska sällskapet i Finlands hedersmedlem 2006
Helsingfors universitets Årets prefekt-pris 2001

Bild: Ari Aalto
Text: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, red.)

Alma Mater

Helsingfors universitet, Alma Mater, och dess höga dörrar till solennitetssalen blev symbolen för kunskapens dörrar som jag som ung student med brinnande nyfikenhet för kunskap och vetenskap ville öppna. Solennitetssalen med sina festliga inskriptioner i början av höstterminen, publiker och promotioner har hört till höjdpunkterna i det akademiska livet.

Likaså minns jag de många konserter i Helsingfors universitets solennitetssal jag varit på alltsedan studietiden då exempelvis tisdagskonserterna på 1970-talet (studentpris: 30 penni) var ett måste. Många år senare åhörde jag professor Erik Tawaststjernas legendariska musikföreläsningar i en proppfull solennitetssal. Varje gång jag bänkar mig i solennitetssalen tänker jag också på hur Jean Sibelius och Robert Kajanus dirigerat där.

Helsingfors universitet, solennitetssalens gamla mahognydörrar från Åbo gamla akademi. Foto: Mika Federley.

I synnerhet minns jag min egen doktorspromotion från år 1990 då Helsingfors universitet fyllde 350 år. Som medlem av promotionsnämnden har jag skrivit om promotionens semiotik i promotionsboken Promotio ordinis philosophorum MCMXC Promotio 1990 350 Ordinis Philosophorum Universitatis Helsingiensis. Helsingin yliopiston Filosofisen tiedekunnan Promootio Toukokuussa 1990 (1992). Våra finländska akademiska traditioner i samband med disputationer, professorsinstallationer och promotioner förgyller vår akademiska verksamhet.

Eftersom studenterna hör till min viktigaste arbetsgemenskap har universitetspedagogiken och -didaktiken varit viktig. Tillsammans har vi sett hur tanke blir text, hur Heureka!-upplevelserna har förverkligats i olika undervisnings- och handledningssammanhang, dvs. hur studenten har lärt sig tänka och skriva kritiskt och självständigt – den snellmanska idén om ”eget tänkande”. Just detta bereder mig den största glädjen i det akademiska livet.

Tecken som traderar historia: ”… där runor ristats för vår skull, för länge länge sen” (Ulf Lundell: Öppna landskap, 1982).

 

Tillbaka