Tillbaka

Merete Mazzarella

Signe Merete Mazzarella
4.2.1945, Helsingfors

Filosofie kandidat 1968 (engelsk filologi), filosofie doktor 1981 (svensk litteratur), Helsingfors universitet

Tf. professor 1995–1998, professor i nordisk litteratur 1998–2008, Helsingfors universitet
Lektor i finlandssvensk litteratur 1973–1995, Helsingfors universitet

Författare, litteraturkritiker och kolumnist

Litterära intresseområden och forskningsteman
Genusfrågor, självbiografi, essäistik, medical humanities

Priser och utmärkelser
Längmanska fondens finlandssvenska pris 2015
Ehrnroothska stiftelsens jubileumspris 2010
Årets vetenskapsbok 2008
Medicine hedersdoktor 2007, Uppsala universitet
Tegnérpriset 2007
De nios pris 2005
Lundequistiska bokhandelns pris 2004
Statens konstpris 2002
Fredrika Runeberg -priset 1995
Folktingets förtjänstmedalj 1994
Svenska Litteratursällskapets pris 1986, 1990

Nominerad för Nordiska rådets litteraturpris (2008), Fakta-Finlandia (2001), det skönlitterära Finlandiapriset (2009), Runebergpriset (2014)

Bild: Schildts & Söderströms / Lorna Bartram
Text: Merete Mazzarella (Tomas Sjöblom, red.)

Mina drömmar

Vid mina år skulle det kännas som att utmana ödet att ha stora drömmar men jag hoppas fortfarande att i olika sammanhang få undervisa i essäistiskt skrivande. Jag vill hjälpa yngre akademiker att våga stiga ur den vetenskapliga diskursen, att formulera sin forskning så att den blir begriplig och intressant också utanför akademin.  Jag vill lära dem att arbeta enligt den princip jag en gång hittade i en reklamslogan: ”We don’t make the complex simple, we make it understandable.

Jag vill hjälpa dem att tänka dialogiskt, att hitta ett tilltal, en egen röst så de kan uttrycka också hur de arbetar och varför, och – inte minst – så att de kan förmedla sitt personliga engagemang, sin entusiasm. Jag vill också uppmuntra dem att medvetet arbeta med sin stil. Helst vill jag att detta ska ske i tvärvetenskapliga sammanhang. Mina erfarenheter från Uppsala universitet har visat att det är där de mest givande diskussionerna uppstår.

Bild: Schildts & Söderströms / Lorna Bartram.​
Bild: Schildts & Söderströms / Lorna Bartram.​

 

Tillbaka