Tillbaka

Merete Mazzarella

Signe Merete Mazzarella
4.2.1945, Helsingfors

Filosofie kandidat 1968 (engelsk filologi), filosofie doktor 1981 (svensk litteratur), Helsingfors universitet

Tf. professor 1995–1998, professor i nordisk litteratur 1998–2008, Helsingfors universitet
Lektor i finlandssvensk litteratur 1973–1995, Helsingfors universitet

Författare, litteraturkritiker och kolumnist

Litterära intresseområden och forskningsteman
Genusfrågor, självbiografi, essäistik, medical humanities

Priser och utmärkelser
Längmanska fondens finlandssvenska pris 2015
Ehrnroothska stiftelsens jubileumspris 2010
Årets vetenskapsbok 2008
Medicine hedersdoktor 2007, Uppsala universitet
Tegnérpriset 2007
De nios pris 2005
Lundequistiska bokhandelns pris 2004
Statens konstpris 2002
Fredrika Runeberg -priset 1995
Folktingets förtjänstmedalj 1994
Svenska Litteratursällskapets pris 1986, 1990

Nominerad för Nordiska rådets litteraturpris (2008), Fakta-Finlandia (2001), det skönlitterära Finlandiapriset (2009), Runebergpriset (2014)

Bild: Schildts & Söderströms / Lorna Bartram
Text: Merete Mazzarella (Tomas Sjöblom, red.)

Mina bästa minnen från Helsingfors universitet

Från studieåren minns jag med särskild värme dels de unga lektorer i engelska – i första hand Diana Webster – som stimulerade mitt intresse för litteratur och dels de långa kafésamtalen med studiekamrater. (Samtalar studenter fortfarande? Eller sitter de och tittar ner i var sin mobiltelefon?)

Från min universitetslärartid minns jag hur roligt det var att undervisa i textanalys och essäskrivande.  I textanalysen blev studenterna vid ett par tillfällen så ivriga att de spontant valde att sitta kvar i föreläsningssalen en timme för att diskutera en dikt. Vid essäkurserna upptäckte de att de hade en egen röst.  Under min professorstid inföll det största ögonblicket när Holger Lillqvist 2001 lade fram sin avhandling om Edith Södergran, Avgrund och paradis – det var den första disputationen i mitt ämne sen min egen tjugo år tidigare.

Merete Mazzarella föreläser om skrivande och sin bok ”Fredrika Charlotta född Tengström” år 2008. Bild: Mika Federley.​
Merete Mazzarella föreläser om skrivande och sin bok ”Fredrika Charlotta född Tengström” år 2008. Bild: Mika Federley.​

 

Tillbaka