Tillbaka

Merete Mazzarella

Signe Merete Mazzarella
4.2.1945, Helsingfors

Filosofie kandidat 1968 (engelsk filologi), filosofie doktor 1981 (svensk litteratur), Helsingfors universitet

Tf. professor 1995–1998, professor i nordisk litteratur 1998–2008, Helsingfors universitet
Lektor i finlandssvensk litteratur 1973–1995, Helsingfors universitet

Författare, litteraturkritiker och kolumnist

Litterära intresseområden och forskningsteman
Genusfrågor, självbiografi, essäistik, medical humanities

Priser och utmärkelser
Längmanska fondens finlandssvenska pris 2015
Ehrnroothska stiftelsens jubileumspris 2010
Årets vetenskapsbok 2008
Medicine hedersdoktor 2007, Uppsala universitet
Tegnérpriset 2007
De nios pris 2005
Lundequistiska bokhandelns pris 2004
Statens konstpris 2002
Fredrika Runeberg -priset 1995
Folktingets förtjänstmedalj 1994
Svenska Litteratursällskapets pris 1986, 1990

Nominerad för Nordiska rådets litteraturpris (2008), Fakta-Finlandia (2001), det skönlitterära Finlandiapriset (2009), Runebergpriset (2014)

Bild: Schildts & Söderströms / Lorna Bartram
Text: Merete Mazzarella (Tomas Sjöblom, red.)

Litteraturen finns till för att användas

Som litteraturvetare har jag varit gammalmodig i den meningen att jag alltid tänkt mig att litteraturen har med livet, ”verkligheten”, att göra. Precis som Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen (1985) handlar om hur kvinnorollen förändrats under hundra år handlar Det trånga rummet (1989) om mansrollens utveckling.

I min doktorsavhandling om Eyvind Johnsons Odysseusroman Strändernas svall intresserade jag mig särskilt för hur den från kriget hemvändande, av svåra minnen plågade Odysseus försöker gestalta en självbiografisk berättelse som ska vara sann i känslomässig bemärkelse. Livsberättelsens möjligheter har fortsatt att engagera mig. Jag har skrivit två biografier - förutom den om Fredrika Runeberg en om den svenska författaren Agnes von Krusenstjerna – och jag har skrivit en roman om Zacharias Topelius.

Merete Mazzarellas ”Ingen saknad, ingen sorg. En dag i Zacharias Topelius liv” nominerades för det skönlitterära Finlandia-priset år 2009. Bild: Schildts & Söderströms.​
Merete Mazzarellas ”Ingen saknad, ingen sorg. En dag i Zacharias Topelius liv” nominerades för det skönlitterära Finlandia-priset år 2009. Bild: Schildts & Söderströms.​

Den bok som är och förblir min allra viktigaste handlar om min mors liv och död, Hem från festen (1992).  Det mesta av mitt övriga författarskap har varit i någon mening självbiografiskt. Jag har också hållit otaliga kurser i självbiografiskt skrivande både i Finland och Sverige, på senare år framförallt för läkare och medicinare. I Uppsala, Göteborg och Umeå har jag också hållit litteraturkurser och -seminarier för medicinare. Jag anser helt enkelt att litteraturen finns till för att användas.

Förutom att ha föreläst om självbiografiskt skrivande, har Merete Mazzarella även skrivit om självbiografiskt skrivande. Hennes tankar kring att berätta om sitt eget liv finns samlade i boken ”Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv” (2013). Bild: Schildts & Söderströms.​
Förutom att ha föreläst om självbiografiskt skrivande, har Merete Mazzarella även skrivit om självbiografiskt skrivande. Hennes tankar kring att berätta om sitt eget liv finns samlade i boken ”Att berätta sig själv. Inspirationsbok för den som vill skriva om sitt liv” (2013). Bild: Schildts & Söderströms.​

 

Tillbaka