Tillbaka

Liisa Savunen

Liisa Kristiina Savunen
3.11.1960, Helsingfors

Filosofie kandidat 1989 och filosofie licentiat 1992 (allmän historia), filosofie doktor 1997 (klassisk filologi), Helsingfors universitet

Docent i allmän historia, särskilt kvinnohistoria 2005–, Tammerfors universitet
Enhetsdirektör för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning 2014–, Finlands Akademi
Generalsekreterare/verksamhetschef 2006–2014, Finlands universitet UNIFI rf
Generalsekreterare/enhetsdirektör 2000–2006, Finlands Akademi
Specialforskare 1997–2000, Social- och hälsovårdsministeriet
Projektforskare 1993–1996, Helsingfors universitet

Styrelsemedlem 2013– och ordförande 2014–, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
Styrelsemedlem 2006– och vice ordförande 2010–, Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae

Publikationer: Två monografier, flera vetenskapliga artiklar och föredrag på nationella och internationella vetenskapliga seminarier och konferenser om antikens social- och kvinnohistoria. Har också medverkat i flera administrativa arbetsgruppsrapporter.

 

Bild: Suomen Akatemia, Anita Westerback
Text: Liisa Savunen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.).
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

 

Kultur- och vetenskapsinstitutens inflytande inom vetenskap, konst och kultur

Finland har sjutton kultur- och vetenskapsinstitut representerade i sjuttio länder runtom i världen. Instituten arbetar för att göra den finländska konsten, vetenskapen och kulturen bättre kända. Instituten är som skyltfönster, men de tjänar också som mötesplatser och hjälper till att skapa nätverk. Jag har länge medverkat i styrelsen för Finlands Rom-institut. Numera har jag äran att vara ordförande för föreningen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut.

I de flesta fall har det grundats privata stiftelser som ansvarar för institutionernas verksamhet. Stiftelserna fungerar självständigt, men de samverkar också i nätverk. Man kan på goda grunder konstatera att kultur- och vetenskapsinstituten representerar medborgarsamhället som bäst. Föreningen Finlands kultur- och vetenskapsinstitut ansvarar bland annat för intressebevakning, bedömning av effektivitet, kommunikation och förvaltningsservice. Det är ett privilegium att få medverka i ett sådant nätverk.

Finlands sjutton kultur- och vetenskapsinstitut finns på olika håll i världen.

 

Tillbaka