Tillbaka

Liisa Savunen

Liisa Kristiina Savunen
3.11.1960, Helsingfors

Filosofie kandidat 1989 och filosofie licentiat 1992 (allmän historia), filosofie doktor 1997 (klassisk filologi), Helsingfors universitet

Docent i allmän historia, särskilt kvinnohistoria 2005–, Tammerfors universitet
Enhetsdirektör för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning 2014–, Finlands Akademi
Generalsekreterare/verksamhetschef 2006–2014, Finlands universitet UNIFI rf
Generalsekreterare/enhetsdirektör 2000–2006, Finlands Akademi
Specialforskare 1997–2000, Social- och hälsovårdsministeriet
Projektforskare 1993–1996, Helsingfors universitet

Styrelsemedlem 2013– och ordförande 2014–, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf
Styrelsemedlem 2006– och vice ordförande 2010–, Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae

Publikationer: Två monografier, flera vetenskapliga artiklar och föredrag på nationella och internationella vetenskapliga seminarier och konferenser om antikens social- och kvinnohistoria. Har också medverkat i flera administrativa arbetsgruppsrapporter.

 

Bild: Suomen Akatemia, Anita Westerback
Text: Liisa Savunen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.).
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

 

”Humanisterna ger järnet”

Jag fick humanisthatten av min numera avlidna lärare, professor Päivi Setälä. Jag använder hatten när tillfälle ges och har märkt att den väcker frågor. Sloganen har sitt ursprung i ett projekt om arbetslivsfärdighet som humanistiska fakulteten verkställde i början av 2000-talet.

Liknelsen med humanister och järn är träffande i flera avseenden. Rent järn är mjukt, men i metallblandningar blir det starkt. Dessutom är järn en av människosläktets viktigaste metaller och människan behöver järn. I dåliga ekonomiska tider verkar rätten till humanistisk forskning och forskningens roll konfronteras med krav på konkret framgång. För att vi ska kunna lösa eller ens förstå globala utmaningar behövs insatser från olika områden, också forskningsdata från det humanistiska området.

Hatten är också ett symboliskt minne av Päivi Setälä, som uppmuntrade sina studenter att tillägna sig kunskap, men målade inte upp en alltför rosig bild av forskararbetet. Setälä talade för samhällelig påverkan, nätverksbildande, popularisering av vetenskap och aktivt akademiskt medborgarskap. Man ska inte bara sitta och gnälla i sin vrå, utan man ska göra sig hörd och sedd.

”Humanisterna ger järnet”. Foto: Markku Riekkinen.

 

Tillbaka