Tillbaka

Johan Ludvig Runeberg

5 februari 1804 Jakobstad – 6 maj 1877 Borgå

Filosofie kandidat 1827, Kejserliga Akademien i Åbo

Informator 1822–1826
Docent i vältalighet 1830, Kejserliga Alexanders-universitet
Llärare 1831–1836, Helsingfors Lyceum
Lektor i grekisk litteratur 1837–1857 och rektor 1847–1850, Borgå gymnasium

 

Text: Tero Juutilainen
Översättning: Pia Kostamo
Bild: Wikimedia Commons

Runeberg – hyllad poet, medioker forskare

Johan Ludvig Runeberg är inte bara nationalskald, utan även Helsingfors universitets alumn. Hans vetenskapliga lärdomsprov om det grekiska skådespelet Medea lade grunden för författarens docentur i vältalighet vid universitetet år 1830.

– Som docent i vältalighet undervisade Runeberg studenterna i latin. De skulle lära sig skriva språket både vackert och korrekt, berättar Pia Forssell.

Forssell disputerade med en avhandling om Runeberg år 2008 och arbetar vid Svenska litteratursällskapet, som grundades till minnet av Runeberg år 1885.

Läs mer: https://university.helsinki.fi/sv/aktuellt/runeberg-hyllad-poet-medioker-forskare

Tillbaka